Vis studentum.no som: Mobil

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Nord Universitet
Sammendrag
Heltid
Master, 5 år
Oppstart: Høst - Levanger
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Om utdanningen

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag er et studium der profesjonsfag (pedagogikk, praksis og fagdidaktikk) er integrert i et masterstudium. Utdanningen gir fagspesifikk kompetanse i kroppsøving og idrettsfag gjennom en allsidig skolering i fagets ulike tilnærmingsmåter, teorier, metoder og emner.  Studiet gir en bred innføring i ulike idrettsgrener og andre praktiske aktiviteter, og du vil få utfordringer som utvikler deg både som kroppsøvingslærer og utøver. Veiledet og vurdert praksisopplæring er en integrert og viktig del av studiet. I tillegg velger studentene i løpet av studiet fag 2 på 60 studiepoeng, som gir undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskriteriene til denne utdanningen følger forskrift om opptak til høyere utdanning, 2007. Spesielle opptakskrav til 5-årige lektorutdanninger er redegjort for i § 4-7 i denne forskriften. Søker må ifølge forskriften ha minimum 35 skolepoeng, gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk, minimum karakteren 4 i fellesfaget matematikk.

Søkere med karakteren 3 i matematikk, kan tas opp hvis de består forkurs tilrettelagt for lærerutdanning i matematikk. Videre gjelder ikke karakterkravet i matematikk, for studenter som har bestått programfag i matematikk, det vil si S1, R1, S2 eller R2. For videre informasjon vedrørende opptakskrav, henvises det til forskrift om opptak til høyere utdanning.

Studiefakta, Tittel m.m

Lektor i kroppsøving og idrettsfag. 

300 studiepoeng. 

Nord Universitet

Nord Universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord Universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord Universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord Universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!