Vis studentum.no som: Mobil

Grunnskolelærerutdanning master 1-7

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
5 år
Master, 5 år
Ja
Høst
Bodø, Levanger, Mo i Rana, Vesterålen

Om utdanningen

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke? En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å planlegge og gjennomføre undervisning, må du samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Som lærer på trinn 1-7 skal du også lære barna å lese, skrive og regne. En lærerutdanning gir deg verktøy til å drive god og variert undervisning i disse fagene. Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer. Pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk er obligatoriske fag. I tillegg velger du to fag som gir deg faglig bredde. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid, faglig fordypning. Denne utdanningen gir deg tittelen lektor.

Grunnskolelærer master 1-7 er en integrert og profesjonsretta utdanning, basert på forskning og erfaringskunnskap. Utdanningen legger særlig vekt på begynneropplæring og kontaktlærerrollen. Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk, praksisstudier og kritisk refleksjon.

For de campusbaserte utdanningene i Bodø og Levanger, er de tre første studieårene organisert ved det aktuelle campuset, hvor studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke. I 4. studieår vil undervisningen i masteremnet organiseres med undervisningssamlinger med nettstøttede undervisningsaktiviteter mellom samlingene. De ulike undervisningsaktivitetene er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse. I niende semester vil undervisningen være organisert i fire ukesamlinger med mellomliggende nettstøttet undervisning. Hver student inngår veiledningskontrakt for arbeidet med masteroppgaven i tiende semester. Veiledningen organiseres deretter etter avtale mellom veileder og student.

Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng Norsk og 30 studiepoeng Matematikk. Til sammen skal utdanningen omfatte 3-4 undervisningsfag, inkludert de obligatoriske fagene Norsk og Matematikk.

Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn av fagets art ha et maksimalt antall av studenter.

Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt masterfag. Masterfordypningen kan være i et av studentens undervisningsfag eller spesialpedagogikk. Studenter som velger et undervisningsfag som masterfag, vil i fjerde studieår måtte velge mellom en modul i begynneropplæring (15 studiepoeng ) eller en modul med fag og fagdidaktikk (15 studiepoeng ). Studentene skriver sin masteroppgave over en selvvalgt problemstilling innenfor masterfaget i 10. semester.

I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave.

Det vil være krav til obligatorisk deltagelse i undervisningen. Dette er nærmere beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. Det er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets praksisområde.

https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-larerutdanning-og-kunst-og-kulturfag/praksis-larerutdanningene/Sider/default.aspx

Retningslinjer for praksis finner du her

Studentene må ha bestått alle emner fra første studieår for å kunne begynne i tredje studieår. Studentene må ha bestått alle emner fra første til tredje studieår for å begynne i femte studieår. Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den enkelte emnebeskrivelse.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!