Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i vernepleie

Nord universitet
Sammendrag
Bachelor
Namsos
3 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Bachelor i vernepleie

Vernepleierutdanningen kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Vernepleiere arbeider for at alle skal ha muligheten til å leve selvstendige liv og delta aktivt i samfunnet. Utdanningen gir spesielt kompetanse innen rehabilitering,  miljøterapeutisk- og helsefremmende arbeid.

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

Undervisningen gis ved universitetet og i direkte brukerrettet praksis. Studieprogrammet består av 12 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng , er praksisstudier og åtte emner, 125 studiepoeng , er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til 1500 timer hvert studieår. Vernepleierstudiet vektlegger samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de deltar i kunnskapsprosesser, mennesker er aktiv medskapere av kunnskap og kunnskap kan forandres. I studiet benyttes ulike pedagogiske metoder og vurderingsformer. To av teoriemnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram . Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng , hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!