Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag

Nord universitet
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Levanger
Ja

Om utdanningen

BA Teaterproduksjon og skuespillerfag er en kunstfaglig profesjonsutdanning. Utdanninga er en av tre offentlige teaterhøgskoler i Norge. Studiet er treårig og gir en bachelorgrad i teaterproduksjon og skuespillerfag. Studiet har årlige opptak. Studiet utdanner skuespillere som er i stand til å forvalte sine egne ideer og utvikle dem til en ferdig teaterproduksjon på profesjonelt nivå, og som også kan ta del i produksjoner ledet av regissør. Studiets mål er å utdanne skuespillere som kan utøve skuespillerkunst innen et bredt spekter av stil, form og uttrykk. Studiet er viktig fordi Norge har for få offentlige utdanninger. Studiet vil være interessant for alle som vil utdanne seg som skuespiller eller jobbe med andre arbeidsoppgaver inne teater og film. Studiet fokuserer systematisk på studentenes fysiske form og personlige utvikling, som sentrale elementer i den faglige progresjonen. Søkerne må gjennom flere opptaksprøver før de eventuelt kommer inn på utdanningen. I løpet av studiet må man regne med at undervisningen flyttes fra Verdal til Levanger.

Studiet har som mål å utdanne skuespillere med ferdigheter som er sentrale for å kunne skape, spille og produsere profesjonelt teater. Studiet legger vekt på teateret som en kollektiv kunstart der ensemblet spiller en sentral rolle.

Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

Ukesvisningen

De to første årene produserer studentene hver uke visninger for lærerne og medstudentene, basert på gitte oppgaver. Dette arbeidet gir studentene anledning til å kunne modnes som delaktig i kreative prosesser. Oppgavene vil bli gitt i forhold til de tema eller teknikker som er i fokus i undervisningen, og gir studentene anledning til umiddelbar bruk av temaene eller teknikkene.

I tredje studieår danner dette grunnlag for kreativ produksjon.

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

- Praktiske eksamener-Løpende vurdering av visningsarbeid ut fra ukesvisning.

- Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene.

- Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene.

Etter eksamen første år og bachelor tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

Vurdering

Det gis kontinuerlig vurdering uten karakter, og formelle vurderinger med karakter i hvert emne:

 • Praktiske eksamener-Løpende vurdering av visningsarbeid ut fra ukesvisning
 • Ved slutten av hvert semester har den faglige ledelsen individuelle samtaler med studentene
 • Ved slutten av hvert år gjør de ansvarlige for et fag eller en undervisningsperiode en vurdering av studentene. Studentene må bestå alle eksamener i første studieår for å gå videre til andre studieår.

Etter eksamen første år og bachelor tredje år avholdes en sluttvurdering med h.h.v. intern og ekstern sensor samt studieansvarlig. Vurderingen vil bestå av en individuell samtale med studenten om studentens prestasjoner.

Innhold

Første studieår

 • improvisasjonsteknikker for skuespillerferdigheter og skapende ferdigheter
 • språk- og tekstarbeid
 • interpretasjonsteknikker
 • bevegelse
 • fysisk trening
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang
 • kultur- og samfunnsorientering
 • teaterhistorie og teaterteori
 • utforskning av scenisk uttrykk
 • ideutvikling gjennom research

Andre studieår

 • improvisasjonsteknikker
 • interpretasjonsteknikker
 • stilrelatert bevegelsesarbeid
 • tekstlig utforskning
 • musikk
 • stemmebruk
 • sang
 • introduksjon til filmarbeid
 • teaterhistorie, teaterteori og analyse av ulike genre
 • utforskning av ulike scenegenre

Tredje studieår

Kunnskaps og ferdighetsutvikling gjennom:

 • improvisasjonsteknikker
 • videre utvikliong av grunnferdigheter
 • utforsking av ulike scenegenre
 • teaterproduksjoner med regissør
 • Kreatitiv produksjon innen teater og musikk
 • filmlaboratorisk arbeid
 • studieturer for kontakt med internasjonal scenekunst
 • prosjektdrift og bransjekunnskap

Studiet gir studentene valgfrihet innen flere områder:

1. Egenproduksjon i alle 3 år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene selv, basert på gitte oppgaver.

2. Eksamen i 1. og 3. år er et selvstendig kreativt arbeid, der innhold og arbeidsform bestemmes av studentene, basert på en gitt oppgave.

Teater er et kunstfag som baserer seg på et kollektivt skapende arbeid. Teaterfaglig kompetanse kan bare utvikles i samspill med andre mennesker. Det er derfor obligatorisk frammøte til all undervisning.

Nord universitet

Nord universitet

1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Universitetet har ca 1.350 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

Nord universitet har studier på alle nivåer, fra enkeltemner og årsstudium til bachelor-, master- og ph.d-utdanninger.

Du kan være fulltidsstudent ved et av universitetets studiesteder, og du kan også ta noen utdanninger deltid, samlingsbasert og over nett. Studiene ved Nord universitet er fleksible og med aktiv bruk av teknologi.  

Vis alle utdanninger fra Nord universitet
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!