Vis studentum.no som: Mobil

Spesialpedagogikk 1 5. - 10.trinn

NLA Høgskolen
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Bergen
Deltid

Spesialpedagogikk 1 5. - 10.trinn

Spesialpedagogikk 1 er en samlings- og nettbasert videreutdanning for deg som er lærer på mellom- og ungdomstrinnet, og som ikke har studiepoeng i spesialpedagogikk fra før av. Gjennom utdanningen tilegner du deg oppdatert fagkunnskap og innsikt på det spesialpedagogiske fagområdet som grunnlag for videreutvikling av praksis.

Videreutdanningen Spesialpedagogikk 1 er en del av Utdanningsdirektoratet sitt videreutdanningstilbud for lærere innenfor strategien Kompetanse for kvalitet. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du finne søknadsskjema, informasjon om viktige frister, og lese mer om strategien. Det overordnede målet med utdanningen er å gi forutsetninger for å vurdere spesialpedagogikkens bidrag når det gjelder inkludering, tidlig innsats og god opplæringskvalitet.

Videreutdanningen skal gi deg spesialpedagogisk kunnskap og innsikt som kan styrke det kollektive profesjons¬fellesskapet på din skole, slik at alle elever får et opplæringstilbud som «fremmer helse, trivsel og læring». I tillegg vil du få kompetanse som bidrar til at elever med behov for særskilt tilrettelegging, herunder spesialundervisning, får et likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæringstilbud. Gjennomgående tema i hele studiet vil være Inkludering – tilpasset opplæring – tidlig innsats Spesialpedagogikkens/spesialpedagogens rolle på elev-, gruppe- og skolenivå Forholdet mellom allmennpedagogikk og spesialpedagogikk Ideologi, verdier, kunnskap og praksis innen spesialpedagogikken – faglige og etiske dilemma.

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en offentlig godkjent privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag.

På NLA finner du et studietilbud som omfatter Lærerutdanning, Pedagogikk, Teologi, religion og filosofi, Interkulturelle studier, Journalistikk, medier og kommunikasjon, Musikk, Økonomi og administrasjon og Idrett.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

  • NLA Høgskolen Bergen
  • NLA Høgskolen Staffeldtsgate
  • NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Vis alle utdanninger fra NLA Høgskolen

Kontaktinformasjon til NLA Høgskolen

NLA Høgskolen

Amalie Skrams vei 3
5812 Bergen

Tlf: 55 54 07 00
Fax 55 54 07 01


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!