Fagskole

Migrasjonshelse

MedLearn AS, Nettstudier
Varighet
2 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Kontakt MedLearn for mer informasjon Se detaljer
Varighet
2 semestre
Undervisning
Deltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Nettstudier
Neste startdato
Kontakt MedLearn for mer informasjon Se detaljer
Få mer informasjon om utdanningen 👍

Migrasjonshelse

Fagskoleutdanning i Migrasjonshelse

Økt innvandring fører til nye utfordringer i helse- og omsorgssektoren. For ansatte, så medfører dette behov for ny kunnskap. Både generell kompetanse om kultur, språk, mat, kjønn, fysiske-, psykiske- og sosiale aspekter. Men også kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer.

Om utdanningen

Migrasjonshelse gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst og om kulturelle utfordringer knyttet til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. Studiets hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse.

Målet om likeverdig helsetjenester til alle kan være vanskelig på grunn av språkproblemer, kulturforskjeller og at enkelte innvandrere har spesielle helseproblemer. Det er en utfordring å redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn. Kunnskap om migrasjonshelse er en del av satsning på folkehelsearbeid for å bedre og fremme folkehelse.
Målgruppen for denne tjenesten er nyankomne flyktninger (voksne og enslige mindreårige) og beboere på mottak.
Målet med studiet, er at økt kunnskap om utfordringer i helsesystemet som kulturelle ulikheter og språkforskjeller gir, kan bidra til å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste. 

Emner i studiet

 • Migrasjon og folkehelse
 • Folkehelseutfordringer
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
For kontakt eller mer informasjon om Migrasjonshelse, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær og apotektekniker.

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet Migrasjonshelse er en videreutdanning for helsefagarbeidere og andre i helsevesenet som har relevant arbeidserfaring.

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er godkjent av NOKUT og gir 30 studiepoeng.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.


Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet. Selve studiet og eksamensavlegging er derfor kostnadsfritt.

Studiet er Lånekassegodkjent.

Jeg vil vite mer!

Bestill informasjon

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Migrasjonshelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen


reCAPTCHA logo Denne hjemmesiden er beskyttet av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Brukervilkår gjelder.

MedLearn AS

medlearn - fagskoleutdanning innen helse og oppvekst

MedLearn | Kunnskap som forandrer liv

MedLearn tilbyr fagskoleutdanninger innenfor helse og oppvekst. Utdanningene passer for deg som ønsker å bygge på tidligere yrkesfaglig utdanning eller formalisere relevant erfaring fra helse- og oppvekstsektoren.

Alle MedLearns studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb.
Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Et nært samarbeid med fylkeskommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere sikrer at tilbudet møter bransjens behov på en god måte. Lærere og annet fagpersonell har tett tilknytning til, og oppdatert kunnskap innenfor yrkesfeltet som studentene jobber i.

Hvorfor velge MedLearn

Dette er de vanligste grunnene til at studentene våre studerer hos oss:

 • At studieløpet tilbys på deltid, og er nettbasert. Dette gir den fleksibiliteten som studentgruppen trenger
 • Ønsket om å gjøre en enda bedre jobb på egen arbeidsplass ved å holde seg oppdatert og lære mer
 • Faglig påfyll som kan åpne nye dører knyttet til stilling og ansvarsområde
 • Motivasjon for høyere lønn

Akkridert av NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen.

  Vis alle utdanninger fra MedLearn AS