Kreftomsorg og lindrende pleie

MedLearn AS
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier
4 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Kontakt MedLearn for mer informasjon
Nettstudier

Kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie gir deg spisskompetanse i arbeid med kreftsyke og mennesker i livets siste fase. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse i samarbeid med pasienter og med andre yrkesutøvere.

Kreftomsorg  og lindrende pleie handler om kreft, utbredelse, behandling og sen effekter av kreftbehandling.  Det handler også om livets slutt og hvordan lidelse og plager i denne livsfasen best mulig kan lindres. Fagskolen i Kreftomsorg og lindrende pleie gir en ettertraktet spisskompetanse og vil lede til økt forståelse for arbeidet i pleie- og omsorgssektoren. Utdanningen er direkte anvendbart i arbeidet med kreftsyke pasienter og pasienter i livets siste fase. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard.

Emner i studiet

 • Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag
 • Kreftsykdommer og behandlingsformer
 • Rehabilitering
 • Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
 • Praksisstudier og fordypningsoppgave, Kreftomsorg og lindrende pleie
For kontakt eller mer informasjon om Kreftomsorg og lindrende pleie, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet Kreftomsorg og lindrende pleie er en videreutdanning for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og andre i helsevesenet som har relevant arbeidserfaring. 

Fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng.

Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis. Studenten er selv ansvarlig for å ordne egen praksisplass. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass dersom denne er relevant for studiet.

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Studiet er Lånekassegodkjent.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kreftomsorg og lindrende pleie.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

MedLearn AS

medlearn - fagskoleutdanning innen helse og oppvekst

MedLearn | Kunnskap som forandrer liv

MedLearn tilbyr fagskoleutdanninger innenfor helse og oppvekst. Utdanningene passer for deg som ønsker å bygge på tidligere yrkesfaglig utdanning eller formalisere relevant erfaring fra helse- og oppvekstsektoren.

Alle MedLearns studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb.
Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Et nært samarbeid med fylkeskommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere sikrer at tilbudet møter bransjens behov på en god måte. Lærere og annet fagpersonell har tett tilknytning til, og oppdatert kunnskap innenfor yrkesfeltet som studentene jobber i.

Hvorfor velge MedLearn

Dette er de vanligste grunnene til at studentene våre studerer hos oss:

 • At studieløpet tilbys på deltid, og er nettbasert. Dette gir den fleksibiliteten som studentgruppen trenger
 • Ønsket om å gjøre en enda bedre jobb på egen arbeidsplass ved å holde seg oppdatert og lære mer
 • Faglig påfyll som kan åpne nye dører knyttet til stilling og ansvarsområde
 • Motivasjon for høyere lønn

Akkridert av NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen.

  Vis alle utdanninger fra MedLearn AS

  Kontaktinformasjon til MedLearn AS

  MedLearn AS

  Nedre Vollgate 8
  0158 Oslo


  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Kreftomsorg og lindrende pleie:

  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!