Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

MedLearn AS
Sammendrag
Fagskole
Nettstudier
2 semestre
Deltid
Støttet av lånekassen
Kontakt MedLearn for mer informasjon
Nettstudier

Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp

Økt levealder og endret alderssammensetning i befolkningen er en stor omsorgsutfordring i Norge fremover. Prognosene tilsier at det blir en kraftig vekst i antall innbyggere over 80 år. Forekomsten av demens er stigende med økende alder. Alderspsykiatrien er en spesialisert form for psykiatri som har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle psykiske lidelser hos eldre.

Om utdanningen

En fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri, gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser.

Dette studiet handler om demens, samt de vanligste alderspsykiatriske lidelsene. Fokus områdene henger sammen, og kan være vanskelig å skille. 

Relatert utdanning

Vi tilbyr også et lengre utdanningsløp i Demensomsorg og alderspsykiatri.
Der inngår et innføringsemne og et avsluttende emne med praksisperiode, i tillegg til de tre emnene som begge studiene har felles. Dette studiet er på 60 studiepoeng og gir deg oppnådd fagskolegrad.

For kontakt eller mer informasjon om Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
 • Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Studiefakta, Tittel m.m

Studiet Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp er en videreutdanning for helsefagarbeidere/hjelpepleiere og andre i helsevesenet som har relevant arbeidserfaring. Fagskoleutdanning i Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp er akkreditert avNOKUT , inneholder tre emner og gir 30 studiepoeng.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Kostnader

Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Studiet er Lånekassegodkjent

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

MedLearn AS

medlearn - fagskoleutdanning innen helse og oppvekst

MedLearn | Kunnskap som forandrer liv

MedLearn tilbyr fagskoleutdanninger innenfor helse og oppvekst. Utdanningene passer for deg som ønsker å bygge på tidligere yrkesfaglig utdanning eller formalisere relevant erfaring fra helse- og oppvekstsektoren.

Alle MedLearns studier tilbys på deltid for å muliggjøre videreutdanning ved siden av jobb.
Utdanningene tilbys primært som nettundervisning med personlig oppfølging av deg som student. Webinarer og digitale løsninger for fellesskap mellom studentene er viktige elementer i studieløpet.

Et nært samarbeid med fylkeskommunene, næringslivet og andre samarbeidspartnere sikrer at tilbudet møter bransjens behov på en god måte. Lærere og annet fagpersonell har tett tilknytning til, og oppdatert kunnskap innenfor yrkesfeltet som studentene jobber i.

Hvorfor velge MedLearn

Dette er de vanligste grunnene til at studentene våre studerer hos oss:

 • At studieløpet tilbys på deltid, og er nettbasert. Dette gir den fleksibiliteten som studentgruppen trenger
 • Ønsket om å gjøre en enda bedre jobb på egen arbeidsplass ved å holde seg oppdatert og lære mer
 • Faglig påfyll som kan åpne nye dører knyttet til stilling og ansvarsområde
 • Motivasjon for høyere lønn

Akkridert av NOKUT

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) påser at utdanninger og institusjoner følger nasjonale krav til kvalitet i utdanning. Alle våre fagskoler er akkreditert av NOKUT, og er godkjent for lån i Lånekassen. Dette sikrer deg kvalitet i utdanningen.

  Vis alle utdanninger fra MedLearn AS

  Kontaktinformasjon til MedLearn AS

  MedLearn AS

  Nedre Vollgate 8
  0158 Oslo


  Vil du vite mer?

  Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Demensomsorg og alderspsykiatri 30 stp:

  OMTALER

  Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!