Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor

Lovisenberg diakonale høgskole
Sammendrag
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 1. mars / 15. april
Type utdanning: Bachelor
Varighet: 3 år (180 studiepoeng)
Studielån/Stipend: Ja
Oppstart: August - Oslo
Omtale: (15 omtaler)
Gå videre til: Skolens hjemmeside

Sykepleie - Bachelor

bachelor i sykepleie - lovisenberg diakonale høgskole

Bachelor i sykepleie

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo.

Sykepleie er et spennende og utfordrende yrke som gir kompetanse til å arbeide i alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Med en bachelorgrad i sykepleie har du en spennende og allsidig utdanning som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. I tillegg gir en sykepleierutdanning deg mange muligheter til videre utdanning og spesialisering.

Dette lærer du

Innholdet i bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng totalt. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng per semester. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretiske og praktiske studier.

Utdanningens første to semestre gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter i klinisk sykepleie. Det gis en grundig innføring i medisinske og naturvitenskapelige emner. I praksisstudier møter du pasienter med stabile og avklarte sykdomstilstander.

I tredje og fjerde semester videreutvikles kompetansen for å kunne møte og gi sykepleie til pasienter som står i fare for, eller har utviklet, akutt og kritisk sykdom. Praksisstudiene foregår i spesialisthelsetjenesten og sykehus, og du lærer om utfordringer og tiltak for å sikre gode og sammenhengende pasientforløp. I den teoretiske undervisningen inngår sykdomslære og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

I femte og sjette semester arbeider studentene med å utvikle selvstendighet, fordype kunnskapen, og tre inn i roller med krav til fagutvikling og lederskap. Praksisstudiene gir sykepleiefaglige utfordringer på ulike arenaer, i hovedsak innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasientmålgruppene kan ha behov for kroppslig og psykisk helsehjelp til komplekse, varige og sammensatte lidelser.

Praksisstudier

Studiet består av 50% praksisstudier. Studentene må regne med reising i forbindelse med praksisstudier, og at praksis kan være på ettermiddag- og kveldstid. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

I tillegg til å være utplassert på ulike praksissteder vil studentene bruke ferdighetssenteret ved LDH til å lære og trene på praktiske prosedyrer i sykepleien. Ferdighetstreningen skal være så realistisk som mulig sammenliknet med det studentene vil møte ute i praksis. På denne måten vil trening i ferdighetssenteret gjøre studentene bedre forberedt til praksisstudier.

studere sykepleie på lovisenberg

Teknologi i studietiden

Etablering av studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH. Studenter som begynner på bachelor i sykepleie ved LDH vil få utlevert en iPad av nyere modell som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. iPaden vil bli brukt som en del av undervisningen i forelesninger, gruppearbeid, ferdighetssenteret og praksisstudier. I tillegg brukes læringsplattformen Canvas som er bedre tilpasset bruk i høyere utdanning. Vi tilbyr alle studenter opplæring ved bruk av iPad og Canvas.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieopphold i utlandet kan gi nye faglige perspektiver, interkulturell kompetanse, økte språkkunnskaper og internasjonal erfaring. LDH har bilaterale avtaler og nettverksavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Nord–Amerika og Australia. Videre har høgskolen nettverksavtaler med høgskoler i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet gir gode muligheter for student- og lærerutveksling både til og fra LDH. Varigheten på utvekslingen kan være 3 måneder eller et semester.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Kostnader

Velferdsordning: Kr 550,- per semester

iPad og diverse: Kr 2900,- * per semester

* Inkluderer leie av iPad med mobilt bredbåndsabonnement, samt kort til kopimaskin og diverse utskrifter.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Sykepleie - Bachelor.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Lovisenberg diakonale høgskole

lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) tilbyr en bachelor i sykepleie og flere videreutdanninger og masterprogram. LDH har et allsidig studentmiljø med ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. 

Å studere ved en diakonal høgskole

Ønsker du å studere ved Lovisenberg diakonale høgskole, men lurer på hva en diakonal høgskole innebærer? Kort sagt handler diakoni om kirkens omsorgsarbeid og arbeid for mennesker i nød. Å jobbe diakonalt betyr å være opptatt av menneskerettigheter. I diakonien jobber man for å hjelpe medmennesker som trenger det.

Studietilbud ved Lovisenberg diakonale høgskole

Ved Lovisenberg diakonale høgskole kan du velge mellom en rekke studier innen helse- og omsorgssektoren:

 Sykepleie til syke gamle mennesker 
 
Avansert klinisk sykepleie (allmenn eller intensiv)
 
Avansert klinisk nyfødtsykepleie
 Operasjonssykepleie
 Palliativ omsorg
 Bachelor i sykepleie

Praksisstudier

Studietilbudene ved LDH består delvis av praksisstudier. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

I tillegg til å være utplassert på ulike praksissteder vil studentene bruke ferdighetssenteret ved LDH til å lære og trene på praktiske prosedyrer i sykepleien. Ferdighetstreningen skal være så realistisk som mulig sammenliknet med det studentene vil møte ute i praksis. På denne måten vil trening i ferdighetssenteret gjøre studentene bedre forberedt til praksisstudier.

Teknologi i studietiden

Etablering av studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH. Studenter på bachelor og de fleste videreutdanningene ved LDH får utlevert en iPad av nyere modell som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. iPaden vil bli brukt som en del av undervisningen i forelesninger, gruppearbeid, ferdighetssenteret og praksisstudier. I tillegg brukes læringsplattformen Canvas som er bedre tilpasset bruk i høyere utdanning. Vi tilbyr alle studenter opplæring ved bruk av iPad og Canvas.

lovisenberg diakonale høgskole - ldh

Praksis i utlandet

Ønsker du spennende erfaringer og opplevelser, også fra utlandet? Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr utveksling for 3. årsstudenter på bachelor i sykepleie, samt studenter på enkelte videreutdanninger. Praksisstudiene kan tas både i Europa, Afrika og Australia. 

Et studieopphold i utlandet gir deg:   • Nye faglige perspektiver og kunnskaper
  • Økte språkkunnskaper
  • Internasjonal erfaring
  • Økt kulturell forståelse
  • Nye venner
  • Minner for livet
  • Økte muligheter på arbeidsmarked i inn- og utland

Grip muligheten til å bli kjent med et annet lands kultur og språk!


Vis alle utdanninger fra Lovisenberg diakonale høgskole

Kontaktinformasjon til Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberggt. 15b
0456 Oslo

Beskrivelse og bosted

Studentene setter karakterer

Student 2.semester LDH   |   08.03.2013
LDH er en veldig god skole å velge om man vil bli sykepleier. Jeg er elev på 2 semester nå, og synes det nye utdanningsopplegget har vært veldig bra. Veldig gode lærere/forelesere i blant annet anatomi, psykologi og grunnleggende sykepleie. Fint læremiljø med iPad, læringsgrupper og Klinisk Ferdighetssenter. Et spennende og lærerikt studiested s...
Vis hele omtalen
          (4)
Fornøyd elev på LDH   |   05.03.2013
Jeg vil virkelig anbefale Lovisenberg diakonale skole til studenter som vil ha utfordring og en spennende sykepleierutdannelse. På Lovisenberg er det bra miljø der det er lett å få kontakt med medstudenter og det gjør skolehverdagen morro og lærerik! Loviseberg har et godt rykte på seg og utdanner studenter som er reflekterte og interesserte i ...
Vis hele omtalen
          (4)
Karl Tobias   |   03.03.2013
Lovisenberg Diakonale Høgskole er sn svært bra skole. Det er et veldig godt miljø. Du får en bra start som student, læringskurven er oppbygget logisk og fint. Så selv om du ikke har noe erfaring tidligere trenger du ikke å bekymre deg. Studentene blir fordelt i klasser og mindre læringsgrupper, noe som er veldig positivt og skaper et bra samhold...
Vis hele omtalen
          (4)
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Sykepleie - Bachelor:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER
Sykepleie - Bachelor
Vurdering
          (4,4)
Basert på 15 omtaler