Vis studentum.no som: Mobil

Studio 3, lavaffektiv tilnærming

Lära
Sammendrag
Deltid
Tre dager
Yrkesrettede kurs og utdanninger
Nettstudier
Ulike muligheter, benytt kontaktskjema

Studio 3, lavaffektiv tilnærming

hender

Studio 3, lavaffektiv tilnærming

Studio III-kurset er tre dager og inneholder teori og praksis med utgangspunkt i den lavaffektive tilnærmingen. Under dagene trener man også praktisk på de såkalte frigjørings-teknikkene. Dette er øvelser og teknikker for å kunne ta seg ut av en situasjon som kan være truende og/eller skadelige, med respekt for den enkelte og uten overdreven bruk av muskelkraft.

Kurset passer for den som bistår mennesker med en atferd som oppleves som vanskelig å håndtere. Dette kan være utagerende atferd, men også andre typer atferd som får frem følelser hos oss og som avviker fra normen. Dette kan for eksempel være ikke ville ha klær på seg, ofte si nei eller bruk av ord som sjokkerer oss.

Studio III kommer opprinnelig fra England og Lära har et tett samarbeid med grunnleggerne.

Alle kursholdere har blitt utdannet og sertifisert gjennom den engelske organisasjonen.

I starten var Studio III-kurset beregnet for mennesker med autisme og psykisk utviklingshemming, men det har vist seg fungere veldig godt også for personer i psykiatrien, i skolen og personer med demens.

Utagerende atferd oppstår når en person mister kontrollen og ikke vet hva man skal gjøre. Det er kaos. En del skader seg selv eller andre, kaster ting eller jager andre mennesker. For pårørende og personal kan det kjennes truende. Studio III lærer bort teknikker for å kunne håndtere situasjonen. Dette er teknikker som ikke krever muskelkraft eller at man er fysisk sterk, og alt skjer med respekt for personen som er i affekt.

«Det skaper en trygghet å vite at man komme seg ut av en situasjon. Tre dager er nødvendig for å rekke over alt», sier Lars-Erik Eriksen en av Lära sine kursholdere.

Stress kan lede til utfordrende atferd

Kurset fokuserer minst like mye på hvorfor utfordrende atferd oppstår og hvordan man unngår den. «Stress er ofte en utløsende atferd», sier Lars-Erik.

Personer med for eksempel autisme og psykisk utviklingshemming mangler ofte den indre kontrollen på hvordan man løser problemer og bytter tankespor, de kan ha vanskeligheter med å generalisere fra en tidligere situasjon når noe liknende oppstår og kommunikasjonen kan være utfordrende. Personer med kognitiv svikt, for eksempel demens, kan ha vanskeligheter med å tolke omverdenen. Dette er bare noen få eksempler på hva som kan skape stress. Alt dette til sammen gjør at de lett kan bli stressede av situasjoner som på ingen måter stresser andre. Personen må kanskje spørre om det samme mange ganger for å forsikre seg om hva som skal skje, og kanskje bli urolig og utagerende. For pårørende eller personal er det ikke alltid åpenbart hvordan dette henger sammen.

«Mange får en aha-opplevelse på våre kurs når de forstår at det kan være stress som utløser en utfordrende atferd», sier Lars-Erik.

Både Studio III-kurset og kurs i Lavaffektiv tilnærming bruker derfor mye tid på å få deltagrene til å forstå hvordan man minsker stress hos den enkelte, hvor viktig det er at personen får tid til å hente seg inn og at man henter seg inn på ulike måter. På samme måte som det er ulike ting som utløser stress. Individuelle løsninger er nøkkelen og at man må tilpasse seg utifra den enkelte person og forutsetninger.

Kursholdere med egen praktisk erfaring

Alle Lära sine kursholdere har egen praktisk erfaring fra arbeid med målgruppen. Dette skaper en virkelig forståelse av de utfordringene deltagerne møter på i sin arbeidshverdag. Derfor blir kurset konkret og «ekte» som flere kursdeltagere har sagt. Gruppene er små for at alle skal være delaktige og stille spørsmål, og også våge å snakke om det som kan være vanskelig. Når teori og praktiske øvelser blandes går også tiden fort.

For kontakt eller mer informasjon om Studio 3, lavaffektiv tilnærming, vennligst fyll inn en interessemelding.

Målgruppe

Kurset er både for pårørende og til personell innen helse- og omsorg, skole, behandling eller andre som kommer i kontakt med mennesker som har utfordrende atferd.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Studio 3, lavaffektiv tilnærming.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Lära

läre norge

Utdanning og veiledning innen sosialt arbeid, omsorg og skole

Lära – utdanning og veiledning innen sosialt arbeid, eldreomsorg, demensomsorg og skole.

Vi tilbyr åpne utdanninger, veiledning og skreddersydde løsninger.

Om Lära

Lära holder til både i Norge og i Sverige. Vi tilbyr kurs i Studio 3 med kursholdere som er sertifiserte av Studio 3, England.

Lära er et av Sveriges ledende foretak innen kurs og kompetansehevende tiltak innen sosialt arbeid, omsorg, skole og behandling. Vår visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. Vi er overbeviste om at kunnskap og kompetansehevende tiltak er et steg i riktig retning.

For oss er kvalitet viktig. En del av vårt kvalitetsarbeid er at vi alltid utarbeider våre kurs sammen med våre kunder og følger opp videre med kurs hvor fokus er på forbedringer og forandringer.

Vår pedagogikk

All utdanning handler om læring. Våre utdanninger gir deg teoretisk innsikt og praktisk kunnskap som du kan ta direkte i bruk på din arbeidsplass. Å øve, reflektere og prøve under en utdanning, bidrar til en endret atferd som tilfører verdi både for deg som medarbeider og for organisasjonen. Våre kursholdere har omfattende teoretisk kunnskap og mange års praktisk erfaring.

Innholdet i våre utdanninger tar alltid utgangspunkt i at omsorgsmottakerne skal møtes med respekt, omsorg og varme. Den du arbeider med er hovedpersonen – og du skal tilpasse din arbeidsmåte for å kunne gi riktig støtte og omsorg.

Sertifiserte undervisere

For å sikre kvaliteten i våre utdanninger, er Läres kursholdere sertifiserte gjennom High Performance Learning Journey (HPLJ). HPLJ er en pedagogisk modell for hvordan man skaper effekt og oppnår resultat av utdanninger.

Vis alle utdanninger fra Lära
Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Studio 3, lavaffektiv tilnærming:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!