Master i Billedkunst

Kunstakademiet
Sammendrag
Master
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Høst
Klasserom

Master i Billedkunst

Billedkunst Master

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdanning (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium. Programmet har som mål å gi studentene tilstrekkelig kunnskap for å kunne etablere seg som uavhengig billedkunstner nasjonalt og internasjonalt, og å forberede dem på å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunstfeltet og andre relaterte samfunnsområder.

Programmet har en reflekterende og kritisk tilnærming til din individuelle praksis, i et inkluderende miljø som preges av dialog, gjensidig utveksling og konstruktiv veiledning. Du vil ha tett kontakt med et mangfold av studenter og internasjonalt anerkjente kunstnere, teoretikere og kuratorer. Vi oppfordrer studentene til å delta aktivt i samarbeid med andre institusjoner og kunstnernettverk.  

Det første året vektlegges det å knytte studentens kunstneriske prosesser sammen med en kritisk diskurs, og diskutere åpent de valgene man konfronteres med når man viser arbeidet sitt. Det tilbys et lengre, obligatorisk kurs for masterklassen tidlig i det første semesteret, som kulminerer i en utstilling eller i et samarbeid med en kunstinstitusjon i Oslo eller andre steder. 

I løpet av det andre året jobbes det mye med avgangsprosjektet, som omfatter både et individuelt prosjekt og en gruppeutstilling. En vesentlig komponent i dette arbeidet er øvelser i muntlig framlegging og skrivepraksis. Det legges vekt på å dyrke fram forskningsferdigheter samt å undersøke forskjellige måter å kontekstualisere egen praksis på for andre. Mer om avgangsprosjektene finner du påartacademycalendar.khio.no/mfa-graduation-projectsogartacademycalendar.khio.no/mfa.

Masterprogrammet passer for studenter som jobber i en tverrfaglig, ikke-mediespesifikk kontekst såvel som for de som ønsker å forfølge en bestemt disiplin.

Det er fire overlappende områder i masterprogrammet:

  • uavhengig praksis med vekt på atelierarbeidet, som videreutvikles gjennom individuell veiledning og gruppekritikk
  • praktiske kurs, seminarer, workshops og studieturer som undersøker ulike tema
  • teoretiske seminarer innenfor en rekke emner, med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
  • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO eller i andre eksterne visningsteder og offentlig rom

Kontaktinformasjon til Kunstakademiet

Kunstakademiet

Fossveien 24
0551 Oslo

Tlf: 22 99 55 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!