Master

Master i Billedkunst

Kunstakademiet, i Oslo
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. februar
Varighet
2 år
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Støttet av lånekassen
Undervisningsform
Klasserom
Neste startdato
Søknadsfrist
Søknadsfrist: 1. februar

Master i Billedkunst

Billedkunst Master

Masterutdanningen i billedkunst (MFA – Master of Fine Art) er en toårig utdanning (120 studiepoeng) i et selvstendig avsluttende studium. Programmet har som mål å gi studentene tilstrekkelig kunnskap for å kunne etablere seg som uavhengig billedkunstner nasjonalt og internasjonalt, og å forberede dem på å bli aktive bidragsytere innenfor samtidskunstfeltet og andre relaterte samfunnsområder.

Programmet har en reflekterende og kritisk tilnærming til din individuelle praksis, i et inkluderende miljø som preges av dialog, gjensidig utveksling og konstruktiv veiledning. Du vil ha tett kontakt med et mangfold av studenter og internasjonalt anerkjente kunstnere, teoretikere og kuratorer. Vi oppfordrer studentene til å delta aktivt i samarbeid med andre institusjoner og kunstnernettverk.  

Det første året vektlegges det å knytte studentens kunstneriske prosesser sammen med en kritisk diskurs, og diskutere åpent de valgene man konfronteres med når man viser arbeidet sitt. Det tilbys et lengre, obligatorisk kurs for masterklassen tidlig i det første semesteret, som kulminerer i en utstilling eller i et samarbeid med en kunstinstitusjon i Oslo eller andre steder. 

I løpet av det andre året jobbes det mye med avgangsprosjektet, som omfatter både et individuelt prosjekt og en gruppeutstilling. En vesentlig komponent i dette arbeidet er øvelser i muntlig framlegging og skrivepraksis. Det legges vekt på å dyrke fram forskningsferdigheter samt å undersøke forskjellige måter å kontekstualisere egen praksis på for andre. Mer om avgangsprosjektene finner du påartacademycalendar.khio.no/mfa-graduation-projectsogartacademycalendar.khio.no/mfa.

Masterprogrammet passer for studenter som jobber i en tverrfaglig, ikke-mediespesifikk kontekst såvel som for de som ønsker å forfølge en bestemt disiplin.

Det er fire overlappende områder i masterprogrammet:

  • uavhengig praksis med vekt på atelierarbeidet, som videreutvikles gjennom individuell veiledning og gruppekritikk
  • praktiske kurs, seminarer, workshops og studieturer som undersøker ulike tema
  • teoretiske seminarer innenfor en rekke emner, med mål om å utvikle et kritisk vokabular 
  • utstillingspraksis i galleriene våre på KHiO eller i andre eksterne visningsteder og offentlig rom

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Klasserom
  • Oslo
  • Søknadsfrist: 1. februar
Kunstakademiet
Fossveien 24
0551 Oslo

Kunstakademiet

Kunstnerisk praksis utgjør kjernen i utdanningen ved Kunstakademiet. Avdelingen arbeider på tvers av medier, disipliner og tilnærminger – og behandler formale og materielle problemstillinger vel så mye som postkonseptuelle, sosiale og politiske spørsmål. Avdelingen selv tenker på Kunstakademiet som et...

Les mer og vis alle utdanninger ved Kunstakademiet

Highlights