Praktisk-pedagogisk utdanning i Dans

Balletthøgskolen
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Oslo
1 år
Heltid
Støttet av lånekassen

Praktisk-pedagogisk utdanning i Dans

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i dans er en ettårig lærerutdanning for dansere og koreografer som ønsker å jobbe som faglærere og dansepedagoger. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler, samt kulturskole og private ballettskoler. PPU i dans tilbyr fagdidaktisk fordypning i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. Søkere med annen dansefaglig bakgrunn kan også søke. I studiet inngår 12–14 ukers integrert veiledet praksisopplæring.

Pedagogikk er læren om undervisning, læring, danning og utvikling og skal bidra til å gi økt kunnskap og refleksjon i lærerrollen inn mot praksis.

Det undervises i:

  • psykologi; utviklingspsykologi, relasjoner, kommunikasjon, læring og motivasjon
  • filosofi; ulike begrunnelser og fokus for danning og undervisning, etikk og verdibevissthet
  • sosiologi; samfunn, kultur, gruppeprosess og samspill
  • didaktikk/undervisningslære; undervisningens «hva, hvordan og hvorfor», læreplaner og vurderingsarbeid

Fagdidaktikk omhandler ulike faglige tilnærminger og perspektiver på danseundervisning rettet mot ulike målgrupper og læringsarenaer. Det å få erfaring med, tilbakemelding på og gode eksempler på planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning står sentralt, og studentene møter et bredt utvalg av lærerkrefter.

Det undervises i:

  • lek, kreativitet og skapende arbeid med barn
  • samspill, improvisasjon og komposisjon
  • danseteknisk grunnlagsarbeid (klassisk ballett, jazzdans, moderne dans/samtidsdans)
  • dansedidaktisk fordypning: klassisk ballett, jazzdans eller moderne dans / samtidsdans

Kontaktinformasjon til Balletthøgskolen

Balletthøgskolen

Fossveien 24
0551 Oslo

Tlf: 22 99 55 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!