Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Fengselsbetjentutdanningen

Kriminalomsorgens utdanningssenter
Sammendrag
Bachelor
Oslo
2 år
Heltid
Støttet av lånekassen
Januar
Klasserom

Fengselsbetjentutdanningen

Fengselsbetjentutdanningen KRUS

Har du lyst til å utdanne seg til fengselsbetjent? Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS er den eneste utdanningsinstitusjonen som utdanner fengselsbetjenter i Norge. Skolen har høgskolestatus, og ligger sentralt i Oslo.

Fengselsbetjentutdanningen ved KRUS innledes med et teorisemester på skolen. Her vil du blant annet lære om kriminalkunnskap, etikk og profesjonalitet, straffegjennomføringsrett, sikkerhet og miljøarbeid og tilbakeføring.

Deretter følger to praktiskteoretiske semestre i et opplæringsfengsel, med en kombinasjon av undervisning og praksis i fengselet. Det varierer noe fra år til år hvilke fengselsenheter som er godkjente opplæringsfengsler som fengselsaspirantene kan søke blant.

Programmet avsluttes med et teorisemester på KRUS.

Opptakskrav/Søknad

Kvalifiserte søkere har:

  • Fylt 20 år i opptaksåret
  • Generell studiekompetanse (GENS)
  • Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, og som har fagene norsk, engelsk og samfunnsfag på GENS/studiekompetansenivå, kan få vurdert om de er kvalifiserte på grunnlag av realkompetanse
  • Førerkort klasse B
  • Ikke noe å utsette på sin vandel
  • God helse
  • Personlige egenskaper som gjør søkeren kvalifisert for tjeneste i kriminalomsorgen

Tips: Skriv en god og utfyllende søknad. Det er spesielt viktig å begrunne hvilken motivasjon du har for å bli fengselsbetjent.

Av den totale søkermassen vil de ca. 500 best kvalifiserte søkerne motta en innkalling om opptaksprøve. Alle søkere som blir innkalt til opptaksprøve må bestå den fysiske funksjonstesten for å være kvalifisert til samtale med aspirantnemnda.

Studiefakta, Tittel m.m

Toårig fengselsbetjentutdanning ved KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter i Oslo

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er kompetansesenteret for kriminalomsorgen i Norge, holder til i Teisen gymnas i Oslo. Oppgavene til Kriminalomsorgens utdanningssenter er å gi etatsutdanning for fengsels- og verksbetjenter, tilby etter- og videreutdanning for kriminalomsorgens nærmere 3400 tilsatte samt drive forskning og formidlingsarbeid.

Å arbeide i fengsel

Det å arbeide i et fengsel er både utfordrende, givende og ikke minst spennende. Du kommer til å oppleve at ingen dag er lik og at arbeidet som fengselsbetjent er varierende og meningsfull.

Les mer om fengselsbetjentutdanningen her.

Vis alle utdanninger fra Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kontaktinformasjon til Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Postboks 6138 Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 400 25 500
Fax 23 06 71 02

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!