Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 22. mars 2022 🎓💻

Fengselsbetjentutdanning

Kriminalomsorgens utdanningssenter
Sammendrag
Universitet og høgskole
Lillestrøm
2 år
Heltid

Fengselsbetjentutdanning

Kan du sette grenser for andre og klarer du å holde hodet kaldt i krevende situasjoner? Da har vi kanskje utdanningen og karrieren for deg. Jobben er så viktig at du mottar lønn fra første skoledag.

Utdanningen er toårig og aspirantene gis lønn i hele perioden.

Ved fullført og bestått fengselsbetjentutdanning oppnår aspirantene i tillegg 120 studiepoeng .

Det følger ett pliktår som fengselsbetjent etter endt utdanning.

Aspirantstillinger utlyses i midten av juni med søknadsfrist i midten av august.

Opptakskrav/Søknad

  • generell studiekompetanse ; eller
    som et absolutt minimumskrav kan søkere som er minst 25 år få vurdert om de er kvalifiserte på grunnlag av realkompetanse . For slike søkere må minimum fagene norsk, engelsk og samfunnslære dokumenteres på nivå tilsvarende generell studiekompetanse
  • 20 år eller eldre i løpet av søknadsåret
  • har førerkort klasse B
  • har en vandel det ikke er noe å utsette på
  • har god helse. Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i fengslene. Det stilles derfor relevante spørsmål om søkernes helse i opptaksprosessen
  • består en fysisk funksjonstest som inneholder styrkeøvelser og en utholdenhetsprøve ved en eventuell opptaksdag
  • har den nødvendige modenhet og de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket for tjeneste i kriminalomsorgen

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter i Oslo

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er kompetansesenteret for kriminalomsorgen i Norge, holder til i Teisen gymnas i Oslo. Oppgavene til Kriminalomsorgens utdanningssenter er å gi etatsutdanning for fengsels- og verksbetjenter, tilby etter- og videreutdanning for kriminalomsorgens nærmere 3400 tilsatte samt drive forskning og formidlingsarbeid.

Å arbeide i fengsel

Det å arbeide i et fengsel er både utfordrende, givende og ikke minst spennende. Du kommer til å oppleve at ingen dag er lik og at arbeidet som fengselsbetjent er varierende og meningsfull.

Les mer om fengselsbetjentutdanningen her.

Vis alle utdanninger fra Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kontaktinformasjon til Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Postboks 6138 Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 400 25 500
Fax 23 06 71 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!