Vis studentum.no som: Mobil

Fengselsbetjentutdanning

Kriminalomsorgens utdanningssenter
Sammendrag
Universitet og høgskole
Lillestrøm
2 år
Heltid
Høst
Klasserom

Fengselsbetjentutdanning

Hva innebærer det å jobbe som fengselsbetjent?

Det er en variert og utfordrende hverdag som møter deg om du velger å bli fengselsbetjent. Det er en krevende rolle som balanserer mellom å utøve makt og vise omsorg. Som fengselsbetjent vil du få ansvaret for sikkerheten til innsatte og domfelte som gjennomfører ulike former for straff. Du skal også bidra til å sikre kolleger og samarbeidspartnere et trygt arbeidsmiljø.

Som fengselsbetjent vil du møte mennesker som utfordrer, provoserer, berører og engasjerer deg. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, noen strever med psykiske lidelser, rusavhengighet, atferdsvansker eller tilpasningsproblemer. Innsattes oppførsel former hverdagen din og mange av arbeidsdagene vil være preget av sikkerhetstenkning, rutiner og grensesetting, men også av nærhet, åpenhet og relasjonsbygging. Du må forstå situasjoner, finne frem til løsninger og på den måten legge forholdene til rette slik at den innsatte selv kan ta ansvar for sitt eget liv. 

Kriminalomsorgens utdanningssenter

KRUS - Kriminalomsorgens utdanningssenter i Oslo

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) som er kompetansesenteret for kriminalomsorgen i Norge, holder til i Teisen gymnas i Oslo. Oppgavene til Kriminalomsorgens utdanningssenter er å gi etatsutdanning for fengsels- og verksbetjenter, tilby etter- og videreutdanning for kriminalomsorgens nærmere 3400 tilsatte samt drive forskning og formidlingsarbeid.

Å arbeide i fengsel

Det å arbeide i et fengsel er både utfordrende, givende og ikke minst spennende. Du kommer til å oppleve at ingen dag er lik og at arbeidet som fengselsbetjent er varierende og meningsfull.

Vis alle utdanninger fra Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kontaktinformasjon til Kriminalomsorgens utdanningssenter

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Postboks 6138 Etterstad
0602 Oslo

Tlf: 400 25 500
Fax 23 06 71 02


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!