Vis studentum.no som: Mobil

Humanmedisin

Master i Humanmedisin

Master i Humanmedisin

Masterprogrammet i Humanmedisin bygger på bachelorgraden i Helsevitenskap. Foruten å tilby den vitenskapelige opplæringen som kreves for å gå inn i legestanden, skal programmet utvikle de ferdighetene som trengs av uavhengige praktikere. 

Læreplanen støtter også utviklingen av kjernekompetansen til medisinske eksperter – profesjonell oppførsel, tverrfaglig samarbeid og gode kommunikasjonsevner – samt andre viktige kvaliteter som en medisinsk karriere krever. Ved endt grad får du den akademiske tittelen Doctor of Medicine (Dr.med.univ.).

Bred kompetanse

Humanmedisin er et omfattende studieprogram som gir en bred kompetanse. Helsefaglige emner, innen en rekke ulike disipliner, er det som vektlegges i studiet. Kursene har en praktisk tilnærming, hvor du på et tidlig stadium får arbeide med medisinske problemer. Karl Landsteiner University har nære forbindelser med et nettverk av universitetssykehusene i St Pölten, Krems og Tulln, noe du får dra nytte av i den praktiske delen av studieprogrammet.

Studiet har i tillegg fokus på teknologi og økonomi. Dette gjør at du i tillegg til å utvikle kliniske ferdigheter, også vil utvikle sterke ferdigheter innen kommunikasjon og problemløsning. Som et resultat av dette, vil du bli i stand til å kunne fatte viktige beslutninger innen helsevesenet. 

Valgfagene gir potensielle leger muligheten til å gjennomføre forskning på disse temaene i løpet av sin mastergrad.

Eksamen

Ved slutten av utdanningen er du pålagt å skrive en masteroppgave. Du begynner å jobbe mot oppgaven allerede i første semester, hvor du presenterer en disposisjon av prosjektets tema og problemstilling. Gjennom valgfagene får du metodekompetansen du trenger til masteroppgaven. 

Valgfagene er:

  • Biomedical Engineering
  • Health Economics  / Health Care Management
  • Applied Clinical Science

 

Jobbmuligheter

Takket være studieprogrammets tverrfaglige struktur, vil du tilegne deg en unik kompetanse og en portefølje som baner vei for en medisinsk karriere. Som kandidat fra dette studiet vil du ha førsteklasses medisinske evner, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt profesjonelle arbeidsrutiner. Som nyutdannet kan du også arbeide som leder, underviser, akademiker og talsmann for helsevesenets utfordringer.

Valgfagene tillater deg å tilegne deg inngående kunnskap og faglige ferdigheter tilpasset morgendagens helsevesen. Dette åpner døren for en attraktiv karriere i noen av de viktigste feltene innen moderne medisin; inkludert biomedisnsk teknikk, helseledelse og klinisk forskning.

Opptakskrav/Søknad

1) Bachelorgrad i Helsevitenskap fra  Karl Landsteiner University. Alternativt en tilsvarende kvalifikasjon i Helsevitenskap på minst 180 studiepoeng fra en godkjent østerrisk eller annen utenlansk høyere utdanningsinstitusjon

2) Dokumenterte tyskkunnskaper fra videregående skole

3) For valgfagene Biomedical Engineering and Health Care Management: Engelskkunnskaper tilsvarende 6.0 in IELTS, TOEFL eller tilsvarende

Les mer om opptakskravene her.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad. Gir tittelen Doctor of medicine (Dr.med.univ.)

Kostnader

€ 7.500 per semester

Jeg vil vite mer!

Want to know more about Humanmedisin? Fill out the form, including any questions you have. This information will be sent directly to the school, and a representative will respond to your enquiry.

Karl Landsteiner University of Health Sciences

Karl Landsteiner University of Health Sciences

Karl Landsteiner University of Health Sciences

Karl Landsteiner University of Health Sciences utdanner neste generasjons helseforskere og leger. Universitetet har som mål å være en pioner innen nye områder av forskning, samt en flaggbærer for en tverrfaglig tilnærming til helse og medisin. 

Karl Landsteiner University setter nye standarder for forebygging, diagnostisering og behandling, samt forskning på det 21. århundrets sykdommer og medisinske tilstander. Studieprogrammene i helsevitenskap og humanmedisin skal utvikle studentenes ferdigheter innen profesjonell kommunikasjon og problemløsning.

Samarbeidet med klinikker i St. Pölten, Krems og Tulln har resultert i at universitetet kan drive ledende forskning, i tillegg til at det det sikrer studentene en undervisning av topp kvalitet.

Les mer om Bachelor i Helsevitenskap

Biomedisinsk teknikk og helseøkonomi er viktige fokusområder på Karl Landsteiner University. Begge disse fagene er integrert i universitetets toppmoderne læreplan og pensum, og de er essensielle komponenter i både studieprogrammene og forskningen.

Kandidater fra Karl Landsteiner University er opplært til å forstå konsekvensene av innovasjoner i biomedisinsk teknikk, og skal kunne håndtere utfordringer innen helsepolitikk. Studieprogrammene har et sterkt internasjonalt fokus, og legger grunnlaget for en førsteklasses utdanning, nye yrker, verdifull forskning og innovativ virksomhet. Denne kombinasjonen gir i sin tur pasienter tilgang til helsetjenester av førsteklasses kvalitet.

Les mer om Master i Medisin

Former fremtidens helsevesen

Fremtiden krever nye perspektiver på helse. Det trengs løsninger til utfordringene knyttet til en voksende befolkning, lengre levealder, økte kostnader og en økt etterspørsel etter dyktige eksperter.

Karl Landsteiner University har som mål å være en pioner for innovasjon i utdanning og forskning innen medisin og helsefag, og en katalysator for arbeid som vil gagne samfunnet. Studieprogrammene har en tverrfaglig filosofi, og legger vekt på både humanmedisin, biomedisinsk teknikk og helseøkonomi. Samspillet mellom disse tre disiplinene er med på å åpne opp for nye akademiske studier for helsepersonell – noe det er høy etterspørsel av på det internasjonale arbeidsmarkedet.

Vis alle utdanninger fra Karl Landsteiner University of Health Sciences

Kontaktinformasjon til Karl Landsteiner University of Health Sciences

Karl Landsteiner University of Health Sciences

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
A-350 Krems an der Donau

Tlf: +43 (0) 2732 / 720 90 - 0
www.kl.ac.at

Vil du vite mer?

To order information from Humanmedisin, please fill out the following information:

Sign up to our newsletter!
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

– En innovativ skole med høy sta...

Elisabeth Kvalsvik studerer medisin på Karl Landsteiner University, og er svært fornøyd med både studiet og universitetet. Les om hennes erfaringer her!

Les mer
Eleni Glavas studerer medisin på...

Norske Eleni Glavas deler sine grunner for hvorfor hun studerer medisin ved Karl Landsteiner University of Health Sciences.

Les mer