Vis studentum.no som: Mobil

Kinesiologi - Profesjonelt praktiserende kinesiolog

Institutt for Kinesiologi
Sammendrag
Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Nei
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: Kontakt Institutt for Kinesiologi
Utdanningsinstitutt: Institutt for Kinesiologi
Oppstart: Kontakt Institutt for Kinesiologi - Oslo

Kinesiologi - Profesjonelt praktiserende kinesiolog

Kinesiologiutdanning

Ta en utdanning som kinesiolog

Kinesiologiutdanningen ved Institutt for Kinesiologi går over 3 år på deltid. Den er modulbasert, og du velger selv hvor stor del av utdanningen du vil ta. Dersom du tar hele utdannningsløpet, vil du kunne benytte tittelen "Profesjonelt praktiserende kinesiolog".

Undervisningen foregår i langhelger over to til fire dager. Hele utdanningen er bygget opp rundt fagkravene til Den Norske Kinesiolog Forening (DNKF), noe som garanterer deg en grundig og fullverdig utdanning i faget. Grunnutdanningen på 340 timer er obligatorisk for alle, og deretter kan du velge noe mer fritt til det fastsatte timeantallet på 1000 timer er oppnådd. 

Utdanningsløpet i kinesiologi

Kinesiologiutdanningen ved Institutt for Kinesiologi er delt opp i nivåer/moduler, som bygger på hverandre. Først etter å ha fullført alle nivåer kan du kalle deg "Profesjonelt praktiserende kinesiolog".

Grunnmodulene i kinesiologi er på 340 obligatoriske timer, og danner grunnlaget for videre utdanning. Her får du en forståelse av faget helt fra begynnelsen, og vil blant annet lære om "The Art of Solution oriented Neuro- Training". I tillegg til grunnmodulene, skal studentene ha minst 300 timer i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi på sykepleiernivå samt VEKS-fagene (Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnskunnskap). Disse fagene kan tas på forhånd, underveis eller etter grunnmodulene i kinesiologi, men er en forutsetning for å kunne fullføre grunnutdanningen.

Når du har fullført 340 timers grunnutdanning og de 300 timene med tilleggsfag, anses du for å være kinesiolog. Likevel oppfordrer Institutt for Kinesiologi til å bygge videre på utdanningen, slik at du oppnår tittelen "Profesjonelt praktiserende kinesiolog". 

Profesjonelt praktiserende kinesiolog

For å kunne benytte tittelen "Profesjonelt praktiserende kinesiolog" trenger du ytterligere 600 undervisningstimer i kinesiologi. Det videre undervisningsopplegget består av noen obligatoriske moduler etter DNKF's fagplan, samt noen valgfrie emner. Her kan du velge hvilken kinesiologiretning du ønsker å spesialisere deg i, og siden jobbe selvstendig som praktiserende kinesiolog. 

Arbeidsmuligheter som kinesiolog

I tillegg til å jobbe selvstendig, er det mange som velger å arbeide med kinesiologi i tilknytning til for eksempel skoleverket. Kinesiologien fungerer svært godt for å forebygge lærevansker og som hjelp til økt konsentrasjon og yteevne.

Utdanningen passer ellers for alle som ønsker å:

 • Arbeide profesjonelt med kinesiologi bl.a. i forhold til emosjonelt stress og forebyggende helsearbeid
 • Gå utradisjonelle veier i arbeid med mennesker
 • Lære mer om seg selv og utnytte egne ressurser bedre
 • Bygge opp utholdenhet og energi og fjerne sperrer for egne prestasjoner
 • Drive forebyggende arbeid også i forhold til egen og familiens helsekinesiolog

Kinesiologiutdanning med internasjonalt godkjent instruktør

Mesteparten av undervisningen ved Institutt for Kinesiologi gjennomføres av internasjonalt godkjent instruktør og spesialpedagog Kari Weium, som har drevet utdanning i kinesiologi siden 1989. Hun har instruktørsertifikatet sitt fra USA, og er norsk representant for Neuro-Training med blant annet Blueprintserien. Som eneste i Norge er hun Faculty for Three in One Concepts ®.

I tillegg til å være internasjonalt autorisert instruktør for flere kinesiologiretninger, underviser hun også i mange av modulene fra Brain Wave Organisation i USA.

Gjennom hele utdanningen legges det vekt på etikk og holdning til arbeid med mennesker, og det veksles mellom forelesninger, egenaktivitet, refleksjon og erfaringsdeling.
Etter som kunnskapene øker, kan mange teknikker brukes overfor familie og venner – og i andre sammenhenger. Du skal heller ikke bli overrasket hvis du selv opplever økt yteevne, utholdenhet og bedret stressmestring underveis i utdanningsløpet!

For kontakt eller mer informasjon om Kinesiologi - Profesjonelt praktiserende kinesiolog, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å kunne fullføre grunnutdanningen i kinesiologi trenger du ha minst 300 timer i anatomi, fysiologi, patologi og psykologi på sykepleiernivå samt VEKS-fagene (Vitenskapsteori, etikk, kommunikasjon og samfunnskunnskap).

Dette kan du imidlertid ta parallellt med kinesiologimodulene, eller etter at du har fullført grunnmodulene.

Studiefakta, Tittel m.m

Modulbasert utdanning i kinesiologi

Fullt utdanningsløp (2-3 år på deltid) gir tittelen "Profesjonelt praktiserende kinesiolog".

Undervisningsplan

Blant de mange emnene og modulene i kinesiologiutdanningen finner du:

» Neuro-Training

 • The Art of Solution oriented Neuro-Training
 • Blueprint I
 • Blueprint II 
 • Synopsis
 • Blueprint III
 • Principles of Recuperation
 • Innate Intelligence
 • Integrasjon
 • Fears, Habits and Beliefs

» Touch for Health

» Hjerneserien til Kathie Guhl

 • Fører frem til Dyslexia

» Three in One Concepts ®

 • Tools of the Trade
 • Basic one brain
 • Resterende moduler opp til Facilitator Training

Utenlandske forelesere som Andrew Verity supplerer undervisningen hvert år.

Kostnader

Hver kursdag kommer på ca. kr.1 200,- inkludert kursmaterialer. Noe av kursmaterialet er på norsk, noe på dansk, og de fleste av de videregående enhetene er på engelsk.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kinesiologi - Profesjonelt praktiserende kinesiolog.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Institutt for Kinesiologi

Institutt for Kinesiologi

Kinesiologi - for deg som vil jobbe med mennesker!

Kunne du tenke deg å jobbe med stressreduksjon og helsefremmende arbeid? Institutt for Kinesiologi tilbyr en fullverdig kinesiologiutdanning av høy kvalitet. Som kinesiolog arbeider du for bedre helse hos klienten, og vil jobbe helhetlig med bevegelse og spenning i musklatur, samt stressreduksjon. 

Utdanningen er modulbasert, og du velger selv hvor stor del du ønsker å ta! Dersom du går for et fullt utdanningsløp på 2-3 år, vil du kunne benytte tittelen "Profesjonell praktiserende kinesiolog", og få muligheten til å jobbe selvstendig eller i tilknytning til for eksempel skoleverket.

Hva er kinesiologi?

Kinesiologi betyr bevegelseslære, og handler blant annet om bevegelse og spenning i muskler og andre kroppsdeler. Faget bygger på kunnskap om forbindelse mellom muskelgrupper, bestemte organer og meredianer, en kunnskap som ble utviklet i USA på midten av 60-tallet. Her ser man på mennesket som en helhet - med forbindelser mellom hjerne, sinn og kropp.

Målet kan være å hjelpe klienten til bedre restitusjon, fjerne stress, utnytte hjernen bedre, snu negative vaner, komme i bedre form eller få mer overskudd. For å oppnå dette kombinerer kinesiologien stressteorier, moderne hjerneforskning, nyere innlæringsteorier og selve forståelsen av mennesket som helhet.

Modulbasert kinesiologiutdanning

Utdanningen hos Institutt for Kinesiologi tilbys på deltid over 3 år. De følger fagkravene til Den Norske Kinesiolog Forening (DNKF), både når det gjelder basisrammen på ca. 340 timer og kravene for "Profesjonelt Praktiserende Kinesiolog" som er 1000 timers fordypning. Studiet er lagt opp med tre nivåer, og du velger selv hvor stor del du ønsker å ta.

» Les mer om utdanningen her

Jobb med kinesiologi og bevegelseslære

Dersom du tar hele studieløpet på 2-3 år, vil du kunne benytte tittelen "Profesjonelt praktiskerende kinesiolog". Dette gir deg muligheten til å jobbe selvstendig som kinesiolog, eller i tilknytning til for eksempel skoleverket. Her vil du kunne hjelpe elever med lærevansker til å bygge opp et bedre selvbilde, øke deres konsentrasjon og gi dem mer overskudd i skolehverdagen. Man har også sett mange eksempler på at kinesiologi kan fremme både lese- og læreparathet hos skoleelever.

Kinesiologiutdanning

Velg Institutt for kinesiologi om du ønsker et mer meningsfylt yrke!

Vis alle utdanninger fra Institutt for Kinesiologi

Kontaktinformasjon til Institutt for Kinesiologi

Institutt for Kinesiologi


Zahlkasserer Schafts pl 1
0267 Oslo

Tlf: 95 28 89 97

nb-no.facebook.com

Kontakt Institutt for Kinesiologi