Vis studentum.no som: Mobil

Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
1 år, 30 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: September - Nettstudier
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse

fagskoleutdanning i prosjektledelse - fagskolen kristiania

Prosjektledelse i praksis – fagskoleutdanning på nett

Liker du å jobbe prosjektbasert og ønsker en ytterligere kompetanse i det å lede prosjekter?

Utdanningen Prosjektledelse i praksis passer for deg som har noen års arbeidserfaring og som ønsker å styrke og formalisere din prosjektlederkompetanse.

Utdanningen gir en innføring i prosjektledelse med de mest vanlige begreper, metoder og verktøy som brukes i prosjekter. Utdanningens hovedfokus er todelt: 1) praksisnær kompetanse i prosjektstyring og verktøy, og 2) utvikling av den enkelte students prosjektlederevner.

Utdanningens praktiske karakter vil gi deg de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å lede prosjekter med ulik sammensetning og kompleksitet i små eller mellomstore bedrifter og i bransjer der det å jobbe prosjektbasert er en naturlig arbeidsform.

Hva lærer du?

Gjennom utdanningen får du en grundig innføring i ulike prosjektstyringsverktøy for å kunne sikre kvalitet og effektivitet i prosjektet fra start til slutt. Studentene arbeider i prosjekter fra første emne, og innhold og oppgaver har økende grad av kompleksitet gjennom utdanningen.

Du støttes videre i å bli bevisst hvordan personlige egenskaper og kommunikasjonsstil vil påvirke prosjektgjennomføringen. Din og teamenes egenrefleksjon rundt prosjektgjennomføring og utvikling av prosjektlederevner, er viktig i gjennomføringen av studiet.

Karriere

Utdanningen passer for de fleste utviklingsprosjekter uavhengig av bransje.

Opptakskrav/Søknad

Utdanningen er på nivå over videregående opplæring. I Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er videregående opplæring på nivå 4 og denne utdanningen er på nivå 5.1.

Utdanningen gir en generell kompetanse innen prosjektledelse og retter seg ikke spesifikt mot en spesifikk bransje og den er derfor aktuell for personer med ulik bakgrunn og erfaring.

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående skole
 • To års arbeidserfaring. Arbeid som lærling vil telle mot dette kravet.

Realkompetanse

 • Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse.
 • Søker må være 23 år eller eldre i opptaksåret
 • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid.
 • Summen av skolegang og arbeidserfaring må være på minimum 4 år, hvorav minst 2 må være arbeidserfaring.
 • Søker må ha norsk- og engelskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

Pris per semester er 22 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er:

 • innføringskurs i studieteknikk på nett
 • medlemskap i ONF
 • tilgang til Office365
 • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!