Vis studentum.no som: Mobil

Juridisk assistent

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: September - Nettstudier
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Juridisk assistent

fagskoleutdanning juridisk assistent

Juridisk assistent  – fagskoleutdanning på nett

Ønsker du å arbeide med administrative oppgaver ved et advokatkontor eller i virksomheter med juridiske fagfelt?

Utdanningen juridisk assistent gir deg oppdatert kompetanse ut fra bransjens behov og gir spennende jobbmuligheter. 

Juridiske assistenter har stadig mer selvstendige og spesialiserte arbeidsfelt, de arbeider ofte i team med annet administrativt støttepersonell og med advokatene/juristene. Det kreves dessuten at de har solid digital kompetanse og at de behersker ulike digitale verktøy som bedriften bruker. Kontakt med bransje og næringsliv har alltid vært en viktig forutsetning både for å sikre at studentene får en så praktisk relatert undervisning som mulig, men også for å sikre at Fagskolen Kristiania til enhver tid er oppdatert på bransjens behov. Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer.

Hva lærer du?

Utdanningen er bygget opp av to emner. Det første emnet gir et grunnlag for å arbeide som administrativ støtte i et juridisk miljø. Du vil jobbe med temaer som bransjerettet kommunikasjon, digitale verktøy, administrative oppgaver, kontordrift og prosjektstyring.

Det andre emnet går mer i dybden på det som kjennetegner de administrative oppgavene i juridiske miljøer. Du vil få en innføring i det norske rettssystemet, de ulike rettsinstansene og de juridiske prosessene. I tillegg vil du lære noe grunnleggende materiell jus gjennom en introduksjon til relevante rettsområder og juridisk metode. Gjennom emnene klientforhold og etikk og juridisk dokumentbehandling vil du arbeide med refleksive og praktiske oppgaver som ivaretar behovene til ulike parter, som klient, jurist, virksomheten og rettsinstansene. Utdanningen avsluttes med et større prosjektarbeid i samarbeid med andre studenter ved utdanningen.

Karriere

Utdanningen gir studentene de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med administrative oppgaver i juridiske miljøer, som ved et advokatkontor eller i andre virksomheter med juridiske fagfelt.

Opptakskrav/Søknad

Formelle krav

  • Fullført og bestått videregående opplæring

Realkompetansevurdering

  • Opptak på bakgrunn av realkompetanse foretas etter en vurdering av søkerens dokumentasjon og eventuelt utfyllende informasjon. Vurdering baseres på kravene til opptak på grunnlag av formell kompetanse
  • Søker må minst være 23 år i opptaksåret
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid
  • Summen av skolegang og arbeidserfaring må være på minimum 3 år.
  • Søker må ha norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Pris per semester er 20 650 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er:

  • innføringskurs i studieteknikk på nett
  • medlemskap i ONF
  • tilgang til Office365
  • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Juridisk assistent.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Juridisk assistent:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!