Vis studentum.no som: Mobil

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: September - Nettstudier
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Helse, aldring og aktiv omsorg

fagskoleutdanning eldreomsorg - fagskolen kristiania

Helse, aldring og aktiv omsorg  (gratis tilbud) – nett

Ønsker du å jobbe med eldre og kombinere praktisk arbeid med nyere kunnskap om eldreomsorg?

Innen 2030 er det ventet at antall 80-åringer i Norge vil dobles. Dette krever en storstilt etterutdanning av yrkesgrupper innen eldreomsorgen.

Utdanningen gir deg et godt grunnlag for å arbeide med eldre på en måte som fremmer helse og forebygger sykdom. Du vil blant annet opparbeide deg tverrfaglig kunnskap og ferdigheter innen helse- og sosialfagene, helsefremmende og forebyggende arbeid, sykdom, skader og funksjonsnedsettelse samt rehabilitering. Med denne utdanningen kan du videreutdanne deg, eller formalisere kompetanse du allerede har.

Studiet har begrenset antall fullfinaniserte plasser (gratis tilbud).

Hva lærer du?

Emnene i utdanningen dekker til sammen et bredt fagområde, og er utviklet i samarbeid med organisasjoner innen yrkesfeltet.

Gjennom utdanningen lærer du blant annet om helsefremmende og forebyggende arbeid. Du lærer om den geriatriske pasienten, om psykiske lidelser, somatiske sykdommer, skader, funksjonsnedsettelse og demens hos eldre.  Du kommer inn på rehabilitering og du får innblikk i organisering og samhandling i pasientforløpet, yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning.

Karriere

Det er i dag stor etterspørsel etter kompetanse på helse, aldring og aktiv omsorg i Norge. Utdanningen kvalifiserer deg til arbeid med eldre i privat og offentlig sektor – på sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssentre og omsorgsboliger. Utdanningen kan gi mer ansvar og muligheter for mer spesialiserte oppgaver innen eldreomsorgen.

Opptakskrav/Søknad

Formelle krav

  • Fullført og bestått videregående opplæring
  • Fagbrev fra utdanningsprogrammet Helsearbeiderfaget (eller tilsvarende eldre læreplaner)

Realkompetansevurdering

  • Minst tre års relevant yrkeserfaring fra arbeid i sykehjem, hjemmetjenesten, aktivitetssenter, rehabilitering eller hospice
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid
  • Kompetansemålene fra Vg3/opplæring i bedrift for utdanningsprogrammet innen helsearbeiderfaget brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse
  • Søker må ha norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i Vg1 studieforberedende eller Vg2 yrkesfaglig

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Studietilbudet er fullfinansiert som betyr at du vil få tilbudet gratis uten kostnader til annet enn pensumbøker. Begrenset antall plasser. 

Dette er inkludert:

  • innføringskurs i studieteknikk på nett
  • medlemskap i ONF
  • tilgang til Office365
  • eksamensavgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Helse, aldring og aktiv omsorg.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Helse, aldring og aktiv omsorg:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!