Vis studentum.no som: Mobil

Design thinking i praksis

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Heltid
1 år
Fagskole
Oppstart: Høst - Oslo
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Design thinking i praksis

studere design thinking fagskolen kristiania

Ta en fagskoleutdanning i Design thinking!

Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse i arbeidslivet når det gjelder utvikling av nye produkter og tjenester. Kort forklart er design thinking et samlebegrep for utviklingsprosesser som setter brukeren i sentrum. Metodikken er anvendelig for ulike designdisipliner som tjenestedesign, produktdesign og emballasjedesign, og mange mener design thinking vil være en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv i omstillingen fra oljeøkonomien. Design thinking i praksis er derfor et smart og fremtidsrettet valg, enten du er i begynnelsen av karrieren eller ønsker å komplettere annen utdannelse med en attraktiv kompetanse.

Det ettårige utdanningstilbudet Design thinking i praksis gir deg kompetanse til å både bidra til og lede design thinking-prosesser i konkrete prosjekter i bedrifter og organisasjoner. Det praktiske perspektivet er helt sentralt i utdanningen både på grunn av det pedagogiske grunnsynet til fagskolen og fordi design thinking i sin natur er et praktisk og konkret fag som krever øving og faglig modenhet. Derfor gir utdanningen deg ikke bare kunnskap om sentrale teorier og begreper knyttet til feltet, men også ferdigheter til å gjennomføre prosesser og prosjekter for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller.

Hva lærer jeg? 

Utdanningen legger særlig vekt på det praktiske perspektivet i faget. I tillegg til at du får en god teoretisk innføring i faget, vil læringen først og fremst foregå ved at du erfarer hva som ligger i sentrale begrep innenfor design thinking, slik som empati, ideation, prototyping og testing. Det blir med andre ord mye praktisk arbeid der du anvender det teoretiske grunnlaget i konkrete design thinking-prosesser og -prosjekter for en oppdragsgiver.
Studiet søker også å utvikle evnen til å jobbe i fleksible og tverrfaglige team, siden dette er kjernekompetanse innen design thinking. Dette gjenspeiler seg i både arbeidsformen og undervisningen, der inviterte bidragsytere fra forskjellige næringer og produksjonsmiljøer vil dele sin erfaring og innsikt, samt gjennomføre workshops, veiledning og konkrete prosjekter.

Opptakskrav/Søknad

For å bli tatt opp som student på fagskolestudier må du oppfylle ett av disse opptakskravene:

 • generell studiekompetanse
 • fullført og bestått videregående opplæring
 • fagbrev/svennebrev
 • realkompetanse for fagskole
  • minimum 23 år i løpet av opptaksåret
  • dokumentere 3 års fulltids arbeidserfaring, herunder regnes lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste
  • arbeidsattester må inneholde start og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall
  • dokumentere norskkunnskaper
   • fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng). 

Kostnader

49 200 kr per semester (med forbehold om endringer). 

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Design thinking i praksis.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen Kristiania

Studiested

Vil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Design thinking i praksis:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!