Vis studentum.no som: Mobil

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: Høst - Nettstudier

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

barnehage

Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

Ønsker du å stå godt rustet til å møte barn med annen språklig og kulturell bakgrunn?

Vi gjør oppmerksom på at det finnes en gratis/fullfinansert versjon av dette studiet. Les mer om dette her.

Denne utdanningen er for ansatte i barnehagen som ønsker å legge til rette for god språkutvikling for alle barn. Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO.

Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet. Utdanningen gir deg grunnlag for å legge til rette for et flerkulturelt fellesskap og stimulering av språk hos barn med ulik kulturell og språklig bakgrunn.

Utdanningen er nettbasert og undervisningen foregår på kveldstid og passer derfor for deg som allerede er i jobb. Utdanningen inneholder en 10 ukers praksisperiode i en barnehage i 2. studieår.

Barns behov for trygghet og inkludering står sentralt. Utdanningen er praktisk og yrkesrettet, og gir deg faglig påfyll i din hverdag i barnehagen.

Hva lærer du?

Du lærer om ulike forhold som påvirker barns læring, trivsel, helse og helhetlige utvikling. Dette gjelder språkutvikling hos barn, pedagogikk og didaktikk i arbeid med språk og flerspråklighet og flerkulturell kompetanse.

Refleksjon rundt etiske aspekter og prinsipper står sentralt i utdanningen.

Etter endt utdanning vil du:

 • ha forståelse for etiske prinsipper, utfordringer og dilemmaer og kan reflektere over egen praksis i møte med barn, kollegaer og foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • ha utviklet en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk ved å ivareta medvirkning, åpenhet og å vise respekt overfor barn og deres foreldre med ulik språklig, religiøs og kulturell tilhørighet
 • kunne utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet
 • kunne bygge relasjoner med foreldre, fagfeller og andre yrkesgrupper, i barnehagen og samarbeidende etater og virksomheter for å fremme språklig utvikling hos barn med flerspråklig tilhørighet
 • kunne utvikle aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til språk- og flerkulturelt arbeid i samarbeid med barnehagens pedagogiske ledelse

Jobbmuligheter

Etter endt studium er du kvalifiser til å utføre språkstimulerende arbeid tilpasset individuelle og grupperelaterte behov hos barn med ulik språklig og kulturell tilhørighet, og du skal kunne bygge relasjoner med foreldre og kollegaer i barnehagen.

For kontakt eller mer informasjon om Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen, vennligst fyll inn en interessemelding.

Opptakskrav/Søknad

For å kunne søke må du oppfylle følgende opptakskrav:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 • Fast ansettelse i barnehage. Du må også kunne gjennomføre praksisperioden på egen arbeidsplass.
 • Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse (kan ikke være eldre enn tre måneder ved studiets start).
 • Praksiskontrakt må være signert ved kontraktsinngåelse. (Kontrakt og vilkår for praksis finner du vedlagt din studiekontrakt

ELLER

Realkompetanse:

 • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret.
 • Dokumentere 5 års fulltids relevant arbeidserfaring. Med relevant arbeidserfaring menes arbeid i barnehage.
 • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timeantall.
 • Dokumenterte norskkunnskaper fra grunnskole, videregående skole, norsk på høyere nivå eller norskprøve B2 for innvandrere fra Vox.
 • Politiattest må fremlegges ved kontraktsinngåelse (kan ikke være eldre enn tre måneder ved studiets start)
 • Praksiskontrakt må være signert ved kontraktsinngåelse. (Kontrakt og vilkår for praksis finner du vedlagt din studiekontrakt).

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

16 000 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen:

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!