Vis studentum.no som: Mobil

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

Fagskolen Kristiania
Sammendrag
Deltid
2 år, 60 studiepoeng
Fagskole
Oppstart: September - Nettstudier
Søknadsfrist: Rullerende opptak
Ja

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

videreutdanning barnehage

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen  – nettstudium

Ønsker du å vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna?

Over hele landet er det et betydelig etterutdanningsbehov hos fagarbeidere og barnehageassistenter. Det er bred politisk enighet om at barn og unge skal ha et kvalitativt godt tilbud i barnehagen.  

Utdanningsmyndighetene har lagt fram en plan for å utvikle kvaliteten og heve personalets kompetanse i barnehagene: «Kompetanse for framtidens barnehage».  Utdanning for «De yngste barna (0-3 år) i barnehagen» er et prioritert område. De yngste barna trenger trygghet og nærhet for å kunne utvikle seg og utforske verdenen. Det er derfor viktig med voksenpersoner som innehar kunnskapen om de yngste barnas særegenheter, samt ser betydningen av trygghet for barns læring, væremåte og trivsel.Dette studiet bygger på en nasjonal rammeplan utarbeidet av Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag – NUFHO. Studiet er utviklet i samarbeid med sentrale organisasjoner innen yrkesfeltet.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019. Kontakt Fagskolen Kristiania for mer informasjon.

Hva lærer du?

Utdanningens emner bygger på hverandre og følger en naturlig progresjon. Emne 1 er utviklet som et felles grunnlagsemne for alle oppvekstfag ved skolen, og inneholder temaer som er aktuelle for oppvekstsektoren generelt. Emne 2 til 4 gir studentene didaktiske redskaper for å kunne ivareta de yngste barnas behov, kompetanse til å jobbe med tilknytning og relasjonsbygging, og vite hvordan man kan tilrettelegge for et utviklings- og læringsmiljø i barnehagen som er tilpasset de yngste barna. I emne 5 gjennomfører studentene en praksisperiode over 10 uker der kompetanse opparbeidet gjennom utdanningen utøves i praksis.

Utdanningen avsluttes med en fordypningsoppgave der studenten arbeider med et tema relevant for utdanningen. Arbeid med rammeplan for barnehagen og relevant lovverk er gjennomgående i utdanningen.  

Karriere

Studiet passer for deg som jobber i barnehage og/eller du som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og ønsker å jobbe med de yngste barna.

Opptakskrav/Søknad

Formelle krav

  • Fullført og bestått videregående opplæring og fagbrev fra utdanningsprogrammet Barne- og ungdomsarbeider (eller tilsvarende eldre læreplaner).

Realkompetansevurdering

  • Minst 5 års arbeidserfaring fra barnehage.
  • Kompetansemålene fra læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift, som er rettet mot arbeid i barnehagen, brukes som referanse for vurdering av om søker oppfyller krav til realkompetanse.
  • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom utdanning, jobb og frivillig arbeid.
    • Eksempler på fritidsaktiviteter som kan telle med som supplerende erfaring er svømmeinstruktør for små barn og aktivitetsleder på barneklubber.

Studiefakta, Tittel m.m

Fagskoleutdanning (60 studiepoeng)

Kostnader

Pris per semester er 15 500 kr, i tillegg kommer en registreringsavgift på 1900 kr.

Inkludert i prisen er:

  • innføringskurs i studieteknikk på nett
  • medlemskap i ONF
  • tilgang til Office365
  • eksamensavgift

Utgifter til pensumbøker kommer i tillegg.

Denne utdanningen gir mulighet for fullfinansierte plasser (gratis tilbud) høsten 2019. Kontakt Fagskolen Kristiania for mer informasjon.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen .

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Fagskolen Kristiania

fagskolen kristiania

Fagskolen Kristiania

På Fagskolen Kristianias ett- og toårige fagskolestudier lærer du et håndverk og jobber praktisk med faget under hele utdanningen. Vi tilbyr stedbaserte studier innen design, kommunikasjon og teknologi. Nå tilbyr vi også fagskolestudier på nett innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon, markedsføring og IT.

I mange yrker er det viktigere at du har fingerspissfølelse og har opparbeidet deg praktisk erfaring gjennom utdannelsen, enn at du har pugget teoretiske lærebøker og hørt på forelesninger.

På Fagskolen Kristiania arbeider du gjennom hele utdannelsen med praktiske øvingsoppgaver slik at du får trent deg opp i faget. Enten du vil bli interiørdesigner, filmprodusent, festivalkoordinator, eller drømmer om å bli tekstforfatter eller illustratør, så møter du lærerne som selv har lang bransjeerfaring. Det sikrer nærheten mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessuten vet lærerne hva som skal til for at du skal bli en dyktig yrkesutøver. Undervisningen skjer i mindre klasser hvor du får arbeide med bransje- og yrkesnære utfordringer hver eneste dag. Det gjør utdanningen relevant for deg, og deg relevant på arbeidsmarkedet.

Hva er en fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesutdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og har et omfang på ett til to år.

Undervisningen foregår i mindre klasser der du arbeider med virkelighetsnære utfordringer, hvor prosjektarbeid er en viktig arbeidsform.

Bachelormuligheter

Etter fullført fagskoleutdanning kan du dra til utlandet og studere videre for å ta en internasjonal bachelorgrad, via vår samarbeidspartner Education Link.

Kombinasjonen av en norsk, bransjeorientert fagskoleutdanning og en akademisk grad i utlandet, gir deg en unik kunnskap og solid kompetanse. Du vil få en personlig og faglig utvikling, internasjonalt nettverk og ikke minst internasjonal erfaring og venner for livet.

For deg som har fullført visse fagskolestudier hos oss er det også mulig å søke innpass på 2. året på noen av våre bachelorstudier. Dette gjelder kun enkelte fagskolestudier og bachelorutdanninger.

Vi gjør oppmerksom på at du kan måtte ta eksamener/emner i tillegg. For mer informasjon om bachelormuligheter kan du ta kontakt med våre studentambassadører.

Mastermuligheter med fagskoleutdanning

Vi gjør oppmerksom på at en bachelorgrad ikke nødvendigvis tilfredsstiller opptakskravene til alle mastergrader, verken i Norge eller utlandet. Det enkelte universitet eller høyskole er selv ansvarlig for å definere sine opptakskrav.

Dersom du har planer om å studere til en mastergrad, anbefaler vi at du setter deg godt inn i institusjonens opptakskrav, inkludert krav til forkunnskaper og fagsammensetning, før du velger å studere videre til en bachelor i utlandet.

Du må selv sørge for at du har den nødvendige bakgrunn og fagsammensetning for den eller de mastergrader du ønsker å søke deg inn på.

Vis alle utdanninger fra Fagskolen Kristiania

Kontaktinformasjon til Fagskolen Kristiania

Fagskolen KristianiaVil du vite mer?

Fyll inn følgende felt for å få mer informasjon fra Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen :

Motta nyhetsbrev om utdanning
OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!