Bachelor

Bachelor i byggeplassledelse

Høyskolen for yrkesfag, i Gjøvik (+1 studiesteder)
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Bachelor i byggeplassledelse

Bli byggeplassleder med bachelor fra Høyskolen for Yrkesfag

Bachelor i byggeplassledelse er et heltids- eller nettstøttet deltidsstudium på 180 studiepoeng. Studiet er spesielt tilpasset for de med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Opptak går både gjennom generell studiekompetanse, gjennomført fagskole og yrkeserfaring.

Bachelor i byggeplassledelse er for de som ønsker å ha det overordnede ansvaret på byggeplassen på forskjellige nivåer og områder, være seg prosjektledelse, økonomi, kontakt med underleverandører og sikkerhet. Herunder ledelse av byggeprosjekter, med særlig fokus på entreprenørsiden av byggeprosessen. Dette kan være både hos byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Studiet er en mer erfaringsbasert utdanning, som i større grad kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming. Her utdannes byggeplassledere med bred og praksisnær kunnskap, gode ferdigheter og høy kompetanse.

Byggeplasslederutdanningen retter seg primært mot personer som innehar stilling som bas, anleggsleder eller byggeleder og som ønsker videreutdanning eventuelt som påbygning på teknisk fagskole, f.eks. utøvende med fagbrev innen bygg, klima/energi/miljø og elektro.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

 • Nettbasert med samlinger
 • Gjøvik

Videre studier/jobbmuligheter

Jobbmuligheter

 • Studiet gir mellomlederkompetanse som kan brukes på flere nivå i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til bygge- og anleggsleder.
 • Lederutdanning som legger vekt på praktiske verktøy for utøvelse av ledelse på mellomledernivå.
 • Bachelor i Byggeplassledelse kvalifiserer til opptak ved relevante masterutdanninger innen ledelse ved universiteter i Norge.

Opptakskrav/Søknad

Opptakskravet er generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse vil være en fordel om man i tillegg har noe praksis da yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Alternativet til videregående utdannelse er opptak på grunnlag av realkompetanse, som normalt vil si at du er over 25 år og har minst fem års relevant praksis.

Søkere med fullført toårig teknisk fagskole innen relevant fagområde vil få godkjenning for de 90 første studiepoengene i bachelorgraden. Du kan søke bachelor i byggeplassledelse innfasingsløp fra fagskole 2,5 år nettstøttet deltid med samlingssted Gjøvik eller Porsgrunn. Innfasingsløp fra fagskole på 1,5 år heltid finnes på Gjøvik.

Utdanningens pensum og innhold er utarbeidet basert på arbeidslivets behov. Under studietiden vil du opparbeide:

 • En helhetsforståelse for hele byggeprosessen og din rolle som leder
 • Kompetanse i tverrfaglig, flerkulturelt samarbeid, og koordinering på byggeplass
 • Beherske digitale verktøy som BIM, Excel og andre digitale verktøy
 • Få en god forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
 • Grunnleggende elementer i Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen
 • Faglig ledelse er et tema som går igjen i flere emner basert på to deler som er tett knyttet sammen: Personalledelse, hvor kommunikasjon, motivasjon og HMS er sentralt, og operativ ledelse for å sikre gjennomføring av de enkelte oppgavene på byggeplass. Ledelsesdelen gir en praktisk tilnærming til ledelse knyttet opp mot de spesielle utfordringene som ligger i det tekniske emneområdet.
Høyskolen for yrkesfag
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Høyskolen for yrkesfag

Har du fagskoleutdanning? Bli byggeplassleder på 1,5 år fulltid eller 2,5 år deltid ved Høyskolen for yrkesfag.  Et bachelorstudium tar vanligvis tre år. HØFY tilrettelegger for at studiene skal kunne kombineres med jobb og tilbyr derfor nettbasert utdanning på både...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høyskolen for yrkesfag

Highlights