Kortere studier

Halvtårsstudium i konflikttransformasjon

Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Varighet
1 semester
Undervisning
Heltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen

Halvtårsstudium i konflikttransformasjon

Konflikttransformasjon

I et samfunn som desperat trenger arenaer for politisk, religiøs, kulturell og mellommenneskelig dialog, trengs det også reflekterte konflikt- og dialogarbeidere.

Halvårsenheten i konflikttransformasjon (30 stp/ECTS) skal først og fremst gi studenter inspirasjon og evne til å jobbe aktivt med problemstillinger knyttet til konflikter på ulike nivåer i det lokale og globale samfunnet. Ved å etablere en dypere forståelse for dynamikken i konflikter, ønsker vi gjennom studiet å utruste studentene til å utforske eskalering og de-eskalering av konflikter i lys av teori og praksis. Vi har som mål å bygge faglig bro mellom de ulike konfliktnivåene, fra interpersonlige til gruppe- og internasjonale konflikter. Gjennom sosial innovasjon er det mulig å bidra til å skape større forståelse og bygge ned barrierer i samfunn hvor konfliktnivået øker.

Obligatoriske emner

  • KTR1010 Konfliktforståelse, kontekst og transformasjon
  • KTR1020 Mekling og dialogarbeid
  • KTR1030 Teologi, religion og konflikt 

 

Høyskolen for Ledelse og Teologi
Michelets vei 62a
1368 Stabekk

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) tilbyr følgende utdanninger: Bachelor i teologi og ledelse Årsstudium i verdibasert endringsledelse Årsstudium i kristent ungdomsarbeid Grunnstudium i Kristendom/RLE Årsstudium i teologi...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Highlights