Hvilken by er Norges beste studentby? Hjelp oss med å kåre vinneren - delta her 🎓

Bachelor

Bachelor i teologi og ledelse

Høyskolen for Ledelse og Teologi, i Oslo (+1 studiesteder)
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato
Varighet
3 år
Undervisning
Heltid/deltid
Studielån/Stipend
Kontakt lånekassen
Undervisningsform
Nettbasert med samlinger
Neste startdato

Bachelor i teologi og ledelse

Bachelor i teologi og ledelse

Et studie som gir deg relevant kompetanse i det du brenner for.

Studieprogram

HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ECTS og er organisert i ulike moduler. Det er lagt opp til ett valgfritt emne (10 stp/ECTS) per år i tillegg til valg av emnegruppe (30 stp/ECTS). Studenter som velger teologi som emnegruppe, har imidlertid mindre valgfrihet (se studieplanen for teologi).

Grunnstudiet i kristendom/KRLE (KRI og RLE) ligger innerst og danner fundamentet for videre studier. Her er det ett valgfritt emne, samt to alternative kurs i kirkehistorie. Andre årsenhet består av tre emner som gir en grunnleggende innføring i verdibasert ledelse (VEL) og en valgfri emnegruppe (EMN). Ledelsesfagene er relevante for alle emnegruppene du kan velge. Det andre studieåret består også av 10 stp/ECTS med praksis (PRA) slik at ett valgfritt emne forskyves til siste år. Tredje årsenhet i bachelor i teologi og ledelse består i hovedsak av modulene praksis (PRA) og fordypning (FOR).

Ha prakis i din lokale kirke

Bachelor i teologi og ledelse ved HLT er et praksisnært studium. Det gjør at du til enhver tid kan sette det du lærer inn i en større sammenheng – virkeligheten. Praksismodulen er på inntil 30 studiepoeng/ECTS, og tas over to år. Du kan ta praksis i din egen menighet under forutsetning av at menigheten har et tilfredsstillende aktivitetsnivå og en kvalifisert mentor. Det er også mulig å ta praksis i en annen menighet eller organisasjon. Studenter som velger emnegruppe i misjonsforståelse, har misjonsopphold i utlandet som praksis. Praksis tilbys kun i kombinasjon med teoretiske fag ved HLT. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre avtale med egnet praksissted, som må godkjennes av HLT.

Tilpass studiene til din situasjon

Studiehverdagen på HLT er lagt opp slik at du som student, avhengig av din studieplan, er inne på skolen 2-3 dager ca annenhver uke. Det gir deg som student mulighet til å kombinere studier med din allerede eksisterende hverdag. På den måten kan du praktisere det du lærer, der du er, og du slipper å flytte. Men hva er egentlig forskjellen på å studere fulltid og deltid?

Fulltidsstudier:

Den vanligste måten å ta studier på HLT er fulltid. Da følger du et normalt studieløp med 30 studie- poeng pr semester og følger alle undervisning som normalt.

Deltidsstudier:

Studier på HLT kan også tas på deltid. Det vil si at du reduserer antall fag pr semester, og løpet for å fullføre en bachelorgrad vil da øke til mer enn 3 år. Dette reguleres i utdanningsplanen til hver enkelt student og du kan justere tempoet underveis.

Redusert undervisning:

Om du ikke har mulighet til å være tilstede i all undervisning finnes det en løsning med redusert undervisning. Det betyr at du deltar i om lag halvparten av undervisningstimene hvor det gis en oversikt over det mest sentrale i pensum. Studenter som har redusert undervisning, må til gjengjeld levere en ekstra oppgave i faget. Denne vurderes til «Bestått»/«Ikke bestått». Du kan ha redusert undervisning både som fulltidsstudent og på deltid.

Kommende startdatoer

1 tilgjengelig startdato

Høst

  • Nettbasert med samlinger
  • Oslo
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Michelets vei 62a
1368 Stabekk

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) tilbyr følgende utdanninger: Bachelor i teologi og ledelse Årsstudium i verdibasert endringsledelse Årsstudium i kristent ungdomsarbeid Grunnstudium i Kristendom/RLE Årsstudium i teologi...

Les mer og vis alle utdanninger ved Høyskolen for Ledelse og Teologi

Highlights