Årsstudium i misjon og kirke

Høyskolen for Ledelse og Teologi
Sammendrag
Årsstudium
Stavanger
1 år
Heltid
Høst
Klasserom

Årsstudium i misjon og kirke

Årsenheten Misjon og kirke som kan bygges inn i en bachelorgrad i teologi og ledelse.

Hva gjør Gud i verden og hvordan kan vi bidra i det han gjør? Hva er misjon, hva er dens mål og hvilken rolle spiller kirken i dette oppdraget? Hva er «det gode samfunn» og hvordan kan troende best engasjere seg for sosial rettferdighet og samfunnsendring? Og hvilken betydning har alt dette for lokalmenigheten?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp og diskuteres i PAL1140. Faget søker å overskride de tradisjonelle skillene mellom kirke og samfunn, evangelisering og sosialt arbeid, og fremmer en helhetlig forståelse av kirkens oppdrag som tar utgangspunkt i at Gud er aktiv i verden som både skaper og frelser. Det betyr at menigheten må nå ut til dem som ennå ikke tror, samtidig som den søker å forvandle mennesker og samfunn.

Kurset har som siktemål å fremme teologisk refleksjon og praktiske ferdigheter i utviklingen av modeller for menighets-, misjons- og samfunnsengasjement, primært i en vestlig, senmoderne kontekst. Globale, pentekostale og historiske perspektiver på misjon tas opp i faget KRI2050.

Kontaktinformasjon til Høyskolen for Ledelse og Teologi

Høyskolen for Ledelse og Teologi

Michelets vei 62a
1368 Stabekk

Mobil +47 67 10 35 40


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!