Vis studentum.no som: Mobil

Dansekunst og koreografisk tenkning - Bachelor

Høyskolen for dansekunst

Dansekunst og koreografisk tenkning - Bachelor

Bachelor i dansekunst

En kvalitetssikret danseutdanning på høyskolenivå

Høyskolen for dansekunst tilbyr en treårig bachelorutdanning i dansekunst og koreografisk tenkning. Her finner du en kunstfaglig og utforskende tilnærming til all læring, hvor utøvelse, praksis og teori sidestilles og integreres i alle fagemnene. Dette betyr blant annet at veiledning av studentenes egne kunstneriske prosesser er en sentral arbeidsmåte. Studentenes egne erfaringer, interesser og valg settes i sentrum, og pedagogikken er dialogisk og individorientert.

Hva er dansekunst?

Dansekunst kan beskrives som "performative kunstuttrykk med base i dans og bevegelse, som realiseres i møte med publikum".

Høyskolen for dansekunst stiller seg åpen til hva dansekunst er, kan være eller skal bli, men utdanningen har hovedvekt på utøvende og skapende dans. For høyskolen er de karakteristiske trekkene ved ny dansekunst at den:

  • tar utgangspunkt i de menneskene som utøver den
  • skaper kontinuerlig sine egne former og arbeidsmetoder
  • er relasjonell og tids- og stedbunden
  • er bevisst sin historiske forankring

Hva er koreografisk tenkning?

Koreografi kan i dagens dansekunstfelt defineres som "begrepet for strukturert bruk av bevegelse (kropp i tid og rom) for å skape kunstnerisk form".

Koreografisk tenkning innebærer å kontinuerlig stille spørsmål om hva dans og koreografi kan være, hvor dans og koreografi kan foregå og hvordan dans og koreografi kan møte sine omgivelser. Koreografisk tenkning betegner med andre ord et forholdningssett til strukturering av bevegelse i tid og rom i vid forstand.

Danseutdanningens fagemner og praksis

Studieprogrammet er inndelt i fem emner:

  1. Dansefag
  2. Koreografiske fag
  3. Produksjonsfag
  4. Prosjektarbeid
  5. Kommunikasjonsfag

Til sammen utgjør disse 180 studiepoeng og en hel bachelorgrad.

Utdanningen inneholder også obligatoriske praksisperioder, der studenten får innblikk i en profesjonell arbeidssituasjon. Intensjonen er at studenten får delta i reelle arbeidsoppgaver knyttet til kunstproduksjon og faglig arbeid med dansekunst, og anledning til å opparbeide et nettverk i det profesjonelle feltet.

Etter endt utdanning

Studiestedet tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet i dansekunstfeltet og samfunnet som studentene vil møte etter endt utdanning. Etter endt studie skal studenten derfor kunne virke som dansekunstner i vid forstand. Det gjelder både innenfor og utenfor etablerte strukturer og rammer for dansekunst og på nye arenaer og i møte med ulike målgrupper.

Studiet kvalifiserer også til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

Opptakskrav/Søknad

Opptak skjer på grunnlag av formelt opptakskriterium, samt søknadsskjema og opptaksprøver.

NB: Det er fremdeles noen ledige studieplasser for høstsemesteret 2016! Kontakt skolen for mer informasjon.

Høyskolen for dansekunst

Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning

Studietilbudet Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning fører frem til en treårig eksamen i dansekunst og koreografisk tenkning på lavere grads nivå. Studietilbudet er en kunstutdanning med hovedvekt på utøvende og skapende dans, og koreografisk praksis og tenkning.

Vis alle utdanninger fra Høyskolen for dansekunst

Kontaktinformasjon til Høyskolen for dansekunst

Høyskolen for dansekunst

Marstrandgata 8
0566 Oslo

Tlf: 90113896
hfdk.no

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!

Ofte stilte spørsmål
Høyskolen for dansekunst

Førsteamanuensis i dans og ledere av Høyskolen for Dansekunst, Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse, svarer på spørsmål om bachelorstudiet ved skolen.

Les mer