Vitenskapsteori og etikk (Ph.d.-emne)

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Doktorgrad
Nettstudier, Volda
1 semester
Deltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Vår

Nettstudier
Vår

Vitenskapsteori og etikk (Ph.d.-emne)

Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag. Studiet er unikt i Norge då det både er tverrprofesjonelt og tverrfagleg, og rettar seg mot alle profesjonar i helse- og sosialsektoren.

Emnet i vitenskapsteori og etikk fokuserer på etiske problem og dilemma  i arbeid med menneske, som er nært knytt til utøving av skjønn og fagleg autonomi. Slike dilemma er også til stades i forskninga sjølv, og det er viktig å gjere ph.d-kandidatane merksame på at forsking i seg sjølv er ei etisk ladda handling.

Høgskulen i Volda

Velkomen til Høgskulen i Volda 

Midt imellom fjord og fjell finn du studiebygda Volda. Med sine 4500 studentar og 350 tilsette er Høgskulen i Volda den største utdanningsinstitusjonen mellom Bergen og Trondheim. Volda er kjent for aktive studentar, og høgskulen tilbyr nokre av landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

Aktiv fritid i Volda

Dersom du trivst i naturen, har du uendeleg mykje å glede deg til som student i Volda! Område byr på utallige naturopplevingar og du har også mange innandørs tilbod å velje mellom. Og årlege festivalar som X2 Festivalen og Den Norske Dokumentarfilmfestivalen trekk fleire tusen besøkande til bygda.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen i Volda

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!