Profesjonsfagleg digital kompetanse

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 semester
Deltid
Høst
Nettstudier

Profesjonsfagleg digital kompetanse

Vi lever i eit spesialisert samfunn og den teknologiske utviklinga går fort. I skuleverket vert det stilt stadig høgre krav til læraren sett i høve til planlegging av læring og undervisningsmåtar. Studiet har eit særleg fokus på utvikling av læraren sin eigen profesjonsfaglege digitale kompetanse og læringsnettverk. I undervisninga vert det lagt vekt på tett fagleg oppfølging, diskusjonar og moglegheit for samarbeid både individuelt og i grupper. 

All undervisning, rettleiing og vurderingsordningar i utdanninga er nettbaserte. Det er med andre ord ingen forelesingar eller anna undervisning i sanntid ("live") sidan målgruppa er lærarar i jobb.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!