Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
1 semester
Deltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Nettstudier
Høst

Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet

Meistring og myndiggjering er kjernetema i studiet. Kunnskap, innsikt og handlingskompetanse på desse områda krev bidrag frå ulike fag og disiplinar, og perspektiv på ulike nivå. Det er tilrettelagt for eit spennande studentfellesskap, med fokus på felles utfordringar og faglege særtrekk på tvers av yrke og samfunnsmessige rammer.

Dei som fullfører studiet og seinare vil gå vidare til Master i helse og sosialfag - meistring og myndiggjering, får studiet automatisk godskrive i graden.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!