Master in Media Practices

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
2 år
Heltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Nettstudier
Høst

Master in Media Practices

Matematikkfaget har i dag høg politisk prioritet. Lærarar som tek vidareutdanning i matematikk er difor etterspurde i skulen. Ved Høgskulen i Volda kan du utvide kompetansen din i dette faget ved å ta deltidsstudium som er spesielt tilrettelagde for yrkesaktive.

Studiet skal gi deg eit didaktisk og fagleg grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse og gjennomføre ulike læreprosessar i matematikk for elevar på 1.-7. steg. Utdanninga er eit tilbod under satsinga Kompetanse for kvalitet frå Utdanningsdirektoratet (UDIR) når det gjeld vidareutdanning for lærarar og skuleleiarar.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!