Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier
1 semester
Deltid
Høst
Nettstudier

Læringsdesign og klasseromsleiing i teknologirike læringsmiljø

Digitale verktøy og teknologiske løysingar pregar livet vårt både på og utanfor skulen. I skulen og klasserommet skal læraren halde fast ved skulen si kjerneverksemd samstundes som han/ho skal tilrettelegge for bruk av digitale verktøy i elevane sitt læringsarbeid. Studiet tek utgangspunkt i det daglege virket til pedagogen og har ei praktisk tilnærming til undervisningsplanlegging, anten for den vidaregåande skulen, for ungdomskulen eller barneskulen.

Som student vil du få tett fagleg oppfølging og tilbakemeldingar, samt moglegheiter for samarbeid eller individuelt læringsarbeid etter eige ønske. All undervisning, rettleiing og vurderingsordningar i utdanninga er nettbaserte. Det er med andre ord ingen forelesingar eller anna undervisning i sanntid ("live") sidan målgruppa er lærarar i jobb.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00


OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!