Engelsk, årsstudium, Heltid

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
1 år
Heltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Volda
Vår

Nettstudier
Høst

Nettstudier
Vår

Engelsk, årsstudium, Heltid

Vidareutdanninga er retta mot lærarar i grunnskulen, og kvalifiserer for undervisning i engelsk språk, fagdidaktikk og litteratur/kultur.

Studiet omfattar grammatiske og fonologiske strukturar i det engelske språket og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og produktivt ordforråd. Det vert fokusert på moderne kulturuttrykk og samfunnsmessige trekk frå heile den engelskspråklege verda, i tillegg til populærkultur som film og musikk.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!