Engelsk 4 x 15 stp.

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
1 år
Heltid
Klasserom, Nettstudier

Startdatoer
Volda
Høst

Volda
Vår

Nettstudier
Høst

Nettstudier
Vår

Engelsk 4 x 15 stp.

Studiet gir deg ei grunnleggande innføring i engelsk språk, litteratur og kulturkunnskap. Innhaldet er likt Engelsk årsstudium, som vert tilbode med ordinær undervisning i Volda.

Studiet gir ei grunnleggande innføring i engelskfaget sine akademiske disiplinar: språk og litteratur, kultur og samfunn. Det er sett saman av fire emne, kvart på 15 studiepoeng.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!