Engelsk 1 for 1.–7. årssteg

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
1 år
Deltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Nettstudier
Høst

Engelsk 1 for 1.–7. årssteg

Vidareutdanninga er retta mot lærarar i grunnskulen, og kvalifiserer for undervisning i engelsk språk, kommunikasjon og litteratur/kultur. 

Studiet omfattar grammatiske strukturar og lydsystemet i det engelske språket og utvikling av eiga språkferdigheit, tekstkompetanse og produktivt ordforråd. Det blir lagt vekt på engelskundervisning for 1.–7. årssteg, kva som kjenneteiknar elevane i denne aldersgruppa og deira språkutvikling. Studentane vil få innsikt i ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar. Kunnskap om og trening i å lese og bruke litterære tekstar og film innanfor ulike genrar og til ulike formål står òg sentralt i studiet, i tillegg til kunnskap om kultur i engelskspråklege land.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!