Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Master
Volda
4 år
Deltid
Klasserom

Startdatoer
Volda
Høst

Volda
Høst

Barnehagekunnskap-ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø

Masterstudiet er profesjonsretta og set søkjelys på ei heilskapleg tilnærming til barnehagens læringsmiljø, der perspektiv på både samfunn, profesjon og barn vert lagt vekt på. Sentralt står den profesjonelle barnehagelæraren som skal bidra til å utvikle innhaldet i barnehagen.

Graden gir relevant og etterspurt kunnskap til barnehagelærarar som ønskjer å auke kompetansen sin for arbeidet i barnehagen. Utdanninga kvalifiserer også for arbeid innanfor oppvekstsektoren eller til undervisning, som til dømes i universitet- og høgskulesektoren.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!