Vis studentum.no som: Mobil

Animasjon - Bachelor

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Heltid
3 år
Bachelor
Oppstart: Høst - Volda
Søknadsfrist: 15. april
Ja

Animasjon - Bachelor

bachelor i animasjon

Ta animasjonsutdanning ved Høgskulen i Volda!

Animasjonsutdanninga ved Høgskulen i Volda er internasjonalt kjend, og mange av dei norske suksessane både i animasjonsfilm- og reklamebransjen er skapte av tidlegare studentar. Utdanninga er kjend for filmfestivalen AnimationVolda som vert arrangert kvar haust.

Studieinnhald

Studiet gir ei praktisk og teoretisk innføring i alle vanlege animasjonsteknikkar (teiknefilm, dukkefilm, cut-out og data-animasjon).

 • Første semester: Klassiske teiknefilmøvingar. Historisk kjennskap til animasjonsfilmen som underhaldningsform. Kurs i kreativitet og dramaturgi med produksjon av animatic (filma bildemanus med lyd).  
 • Andre semester: Cut-out-animasjon (både analog og digital) og eksperimentelle animasjonsteknikkar. Animasjonsfilmen blir sett i ein generell filmhistorisk og kunsthistorisk samanheng. 
 • Tredje semester: Dokkefilm, 3D-data og tekst/filmanalyse.
 • Fjerde semester: Spesialisering i ein sjølvvalt animasjonsteknikk. Høve til utveksling med skular i utlandet.
 • Femte og sjette semester: Eksamensproduksjon med skrifleg produksjonsrapport/analyse. Det er også mogleg å ha praksis i eit animasjonsstudio.

Vil du studere animasjon i utlandet?

Det vert lagt til rette for at studentane kan gjennomføre delar av studiet i utlandet ved utdanningsinstitusjonar Høgskulen i Volda samarbeider med, til dømes i Danmark, Storbritannia, Estland, Tyrkia, Kroatia, Frankrike og Australia.

Undervisningsmåtar og vurderingsordningar

Arbeidsformene er ein kombinasjon av førelesingar, gruppearbeid og praktiske øvingar. All praktisk undervisning er obligatorisk dersom studentane ikkje kan dokumentere tilsvarande kunnskap. 

Å jobbe som animatør 

Animatørar arbeider med eit vidt spekter av teknikkar i ulike sjangrar. Studiet kvalifiserer for profesjonelt arbeid med animasjon som sjølvstendig uttrykk, som til dømes animert kortfilm og bruk av animerte teknikkar i nyheiter, informasjon, reklame og underhaldning.

Videre studier/jobbmuligheter

Bachelorgraden dannar grunnlag for opptak til relevante masterprogram i Noreg og i utlandet.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse, godkjente arbeidsprøver og opptaksprøve. Søkjarane får orientering i eige brev. Arbeidsprøvene blir vurderte av ein fagkomité som kallar inn aktuelle søkjarar til opptaksintervju og praktiske oppgåver i Volda. Godkjende søkjarar konkurrerer på grunnlag av konkurransepoeng.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelorgrad (180 studiepoeng)

Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Velkomen til Høgskulen i Volda 

Mellom fjell og fjord, i naturskjønne Sunnmøre, finn du Høgskulen i Volda (HVO). Høgskulen i Volda tilbyr ei rekkje spennande studietilbod, deriblant landets leiande medieutdanningar og tradisjonsrike lærarutdanningar.

HVO er den største høgskulen i fylket målt etter tal studentar. Høgskulen har dei siste åra hatt ca 350 tilsette og om lag 4.000 studentar, noko som er om lag 1000 fleire studentar enn for ti år sidan.

Utdanningsområde

 • Administrasjon, planlegging og leiing
 • Estetiske fag, kunst- og musikkfag
 • Helse- og sosialfag
 • Historie og religion
 • Idrett- og friluftsliv
 • Lærarutdanning
 • Medie- og journalistfag
 • Språk og litteratur

Studiebygda Volda

Volda er kjend for kreative og aktive studentar og eit stort mangfald av lag og organisasjonar.

Studenthuset Rokken arrangerer mellom anna quiz, Open­Mic, disko og konsertar med dei beste artistane i landet.

Kulturelle høgdepunkt er Fadderveka, VEKA, Ekstremsportfestivalen x2, Animation Volda, Sunnmøre kammermusikkfestival, Kaarstadfestivalen og Den Norske Dokumentarflmfestivalen. Studentsamskipnaden i Volda syter for gode studentbustader, bokhandel, kantine, barnehage og helsetenester.

Volda ligg tett opp mot dei verdskjende Sunnmørsalpane, som byr på fantastiske naturopplevingar heile året. Lengtar du mot havet, kan du ta vegen til surfestrendene på Stad og Flø.

Dei aller fleste studentlag og organisasjonar i Volda byggjer på frivillig arbeid, og tilbodet spenner frå studentorganisert idrett, til imponerande naturopplevingar, konsertar, kaféliv og festivalar, samt eit variert tilbod innan studentmedia der studentane kan få prøve seg som journalist og fotograf.

I Volda har studentane råd til å vere heiltidstudentar. Nasjonale undersøkingar, som vert gjennomført kvart år, viser at studentane i Volda har blant dei lågaste bustadsutgiftene i landet. Alle studentbustadane ligg nær høgskulen, så du kan gå eller sykle til høgskulen.

Ta delar av utdanninga i utlandet

Høgskulen i Volda har eit aktivt og internasjonalt engasjement, og er ein av dei beste i Noreg på utveksling knytt til studium og undervisning. Høgskulen har avtalar med utdanningsinstitusjonar i over 40 land. Studentar ved bachelor­ og masterstudia har høve til å ta eit semester i utlandet. Ved mange av studia er det også mogeleg å gjennomføre praksis utanfor Noreg. 

Vis alle utdanninger fra Høgskulen i Volda

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00
www.hivolda.no

Beskrivelse og bosted

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!