Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn

Høgskulen i Volda
Sammendrag
Videre- og etterutdanning
Nettstudier, Volda
1 år
Deltid
Nettbasert med samlinger

Startdatoer
Volda
Høst

Nettstudier
Høst

Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn

Andrespråkspedagogikk gir teoretisk og didaktisk grunnlag for å handtere utfordringar og moglegheiter som den fleirkulturelle og fleirspråklege skulen gir. Studiet gir lærarar på 1.-10. trinn kompetanse for utvikling av undervisning for fleirspråklege elevar som held på å lære norsk. 

Sentrale tema er fleirspråklegheit og norsk i andrespråkperspektiv, tilpassa opplæring og utvikling av eit inkluderande læringsmiljø, andrespråkslæring, kartleggingsverktøy og lov- og planverk som gjeld for minoritetsspråklege elevar i skulen.

Kontaktinformasjon til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda

Joplassvegen 11
6101 Volda

Tlf: 70 07 50 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!