Vis studentum.no som: Mobil
Sammendrag
Bachelor
Sogndal
3 år
Heltid

Vernepleie

Ønskjer du å legge til rette for god livskvalitet for menneske med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvanskar? Som vernepleiar arbeider du for å fremme sjølvstyring, deltaking, meistring, helse og livskvalitet for personar med ulike funksjonsvanskar.

Som vernepleiar må du vere empatisk og omsorgsfull, og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Utdanninga gir deg både miljøterapeutisk og helsefagleg kompetanse til å arbeide med menneske med nedsette og ofte samansette funksjonsvanskar. Det kan gjelde menneske med utviklingshemming, menneske som har fysiske funksjonsvanskar, psykiske lidingar, rusproblem eller aldersdemens.

Du lærer

  • å sjå og forstå behov hos menneske med samansette funksjonsvanskar
  • å analysere etiske problemstillingar
  • å kommunisere og samarbeide med brukarar, pårørande og samarbeidspartnarar
  • å planlegge og sette i verk tiltak for at brukaren skal kunne delta i samfunnet

Du har emne som miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, helsefag, psykologi, jus, samfunnsfag og pedagogikk.

Dersom du vel emnet Global Knowledge tileignar du deg tverrkulturell kompetanse og global forståing, og har praksisopphald i Zambia eller Sør-Afrika.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Studentmiljøene er aktive og inkluderende, med aktiviteter for enhver smak.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet


Tlf: 55 58 58 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!