Vis studentum.no som: Mobil

Sykepleie - Bachelor

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Oppstart: Høst
Søknadsfrist: 15. april (1. mars med realkompetanse)
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Bachelor
Studiesteder: Haugesund, Stord

Sykepleie - Bachelor

Bachelor i sykepleie - Høgskolen Stord/Haugesund

Bachelor i sykepleie

Drømmer du om å bli sykepleier? Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr bachelor i sykepleie. Utdanningen består av 50% teori og 50% praksis.

Som sykepleier gjør du en forskjell i menneskers liv. Du møter friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en mor som skal føde et barn, en pasient som har vært utsatt for en ulykke, og trenger øyeblikkelig hjelp, en idrettsutøver som vil bli frisk til neste konkurranse, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen gjennom trening og kosthold, en pasient som gjennomgår en operasjon, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger omsorg.

Å velge sykepleierutdanning er ikke bare et studievalg. Det er også et verdivalg. Evne til å vise empati, omsorg og respekt, ta ansvar, kommunisere og samarbeide er viktig for en sykepleier. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelsen i hektiske og kritiske situasjoner. Som sjukepleier blir du gitt tillit, en tillit som du må vise deg verdig.

Sykepleierutdanningen ved Høgskolen Stord/Haugesund

Sjukepleierutdanningen ved HSH består av 50% teori og 50% praksis. Høgskolen har topp moderne øvingsavdelinger med simulatorutstyr der du øver på prosedyrer og realistiske scenarier i autentiske omgivelser. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter i praksis. I studiet blir det også lagt vekt på tett oppfølging av deg som student.

Studere sykepleie i utlandet

Som student ved HSH kan du ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden. Det er praksis i 5. semester du har anledning til å gjennomføre i utlandet ved en av høgskolens samarbeidsinstitusjoner. HSH har samarbeidsavtaler i rundt 20 land. Praksisen i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt ved HSH. Før utreise blir det arrangert seminar for å forberede deg på hva du kan møte i utlandet. I tillegg legger høgskolen til rette for at utenlandske studenter kan ta deler av utdanningen sin her.

Jobbutsikter som ferdig utdannet sykepleier

Som sykepleier kan du arbeide i alle deler av helsetjenesten på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor, på helsesenter og ved legekontor, i bedriftshelsetjenesten offshore, i ambulansetjenesten, i misjonstjeneste, i internasjonale hjelpeorganisasjoner og med undervisning og veiledning.

Videre studier/jobbmuligheter

Ferdig bachelorutdanning gir rett til å søke opptak på mastergrader og videreutdanninger i helsefag både nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr masterutdanning i Klinisk helse- og omsorgsvitenskap.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor i sykepleie

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Haugesund

Tlf: 55 58 58 00