Vis studentum.no som: Mobil

Kreative fag og læreprosesser - Master

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15.april / 15.juni
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Høst og vår - Stord

Kreative fag og læreprosesser - Master

Master i kreative fag og læreprosesser

Har du erfaring i musikk, kunst og håndverk eller norsk? Er du glad i å skape og tolke? Da kan en master i kreative fag og læreprosesser være noe for deg!

Masterstudiet gir kunnskap om og erfaring med kreativitet og praktisk-estetiske læreprosesser i opplæring. Du kan velge mellom tre fagprofiler: Musikk, kunst og håndverk og norsk. Studiet er tilrettelagt for en fleksibel gjennomføring.

Videre studier/jobbmuligheter

Fullført mastergradsstudium gir grunnlag for å arbeide med forskning og utvikling, og vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier.

Opptakskrav/Søknad

Når du søker om opptak må du velge mellom fagprofil i musikk eller fagprofil i kunst og håndverk.

For å komme inn på studiet må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • 3- eller 4-årig lærerutdanning.
  • Bachelorgrad innenfor lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.
  • Fullført og bestått de første tre årene samt bacheloroppgaven i grunnskolelærerutdanningen (GLU).
  • Bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fordypning i ett av fagene kunst og håndverk, musikk eller norsk.

Minstekrav for opptak er karakteren C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for alle de eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves det dokumentasjon av fordypning på minimum 60 studiepoeng innenfor relevant fagområde/profilering. Minstekravet om karakter C/2,7 gjelder også for det spesielle opptakskravet/tilleggskravet.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Stord

Tlf: 55 58 58 00