Vis studentum.no som: Mobil

Kreative fag og læreprosesser - Master

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15.april / 15.juni
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Høst og vår - Stord

Kreative fag og læreprosesser - Master

Master i Kreative fag og læreprosesser - Høgskolen Stord/Haugesund

Master i kreative fag og læreprosesser

Har du erfaring i musikk, kunst og håndverk eller norsk? Er du glad i å skape og tolke? Da kan en master i kreative fag og læreprosesser være noe for deg!

Masterstudiet gir kunnskap om og erfaring med kreativitet og praktisk-estetiske læreprosesser i opplæring. Du kan velge mellom tre fagprofiler: Musikk, kunst og håndverk og norsk. Studiet er tilrettelagt for en fleksibel gjennomføring.

Hva lærer jeg?

I studiet får du arbeide skapende, utøvende og reflektert på masternivå med aktuelle og relevante problemstillinger innen opplæring og undervisning. Du får utviklet deg gjennom oppdatert og ny kunnskap basert på erfaring og vitenskapelige og estetiske teorier.

Kampus Stord har nye gode fasiliteter tilpasset studiet: konsertsal, studio,øvingsrom og ulike verksteder. Du får undervisning fra kompetente og engasjerte forelesere.

Studiemodell

1. år:

  • Praktisk-estetiske læreprosesser 30 sp
  • Profilvalg musikk, norsk eller kunst & håndverk 30 sp

2. år:

  • Vitenskapsteori og metode 15 sp
  • Masterarbeid

Arbeidsformer og undervisning

I studiet får du drøfte læring og opplæring i lys av samspillet mellom skolen som organisasjon og det aktuelle profesjonelle fagfelleskapet. 

Masterstudiet har faste samlinger og undervisningsdager, og er organisert gjennom forelesninger, seminar, gruppearbeid, prosjektorganisering, utstillinger, konserter og forestillinger. 

Du fordyper deg i kunstnerisk utviklingsarbeid, kreative læreprosesser og estetisk produksjon. I masteroppgaven (45 stp) arbeider du med eget forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til ett av de praktisk-estetiske fagområda.

Videre studier/jobbmuligheter

Fullført mastergradsstudium gir grunnlag for å arbeide med forskning og utvikling, og vil kunne kvalifisere for opptak til PhD-studier.

Opptakskrav/Søknad

Når du søker om opptak må du velge mellom fagprofil i musikk eller fagprofil i kunst og håndverk.

For å komme inn på studiet må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • 3- eller 4-årig lærerutdanning.
  • Bachelorgrad innenfor lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.
  • Fullført og bestått de første tre årene samt bacheloroppgaven i grunnskolelærerutdanningen (GLU).
  • Bachelorgrad med minst 80 studiepoeng fordypning i ett av fagene kunst og håndverk, musikk eller norsk.

Minstekrav for opptak er karakteren C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for alle de eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

I tillegg kreves det dokumentasjon av fordypning på minimum 60 studiepoeng innenfor relevant fagområde/profilering. Minstekravet om karakter C/2,7 gjelder også for det spesielle opptakskravet/tilleggskravet.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Stord

Tlf: 55 58 58 00