Vis studentum.no som: Mobil

IKT i læring - Master

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15.april / 15.juni
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Kontakt Høgskolen Stord/Haugesund - Stord

IKT i læring - Master

IKT i læring – Masterstudium

HVL er ein av få institusjonar i Noreg som tilbyr dette studiet. Master IKT i læring er eit tverrfagleg studium på høgare nivå for pedagogar/lærarar. Bruk og integrering av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt. Studiet gir kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål, som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy.

Opptakskrav/Søknad

For å komme inn på studiet må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • 3- eller 4-årig lærerutdanning.
  • Bacelorgrad innenfor lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.
  • Fullført og bestått de første tre årene samt bacheloroppgaven i grunnskolelærerutdanningen (GLU).

Minstekrav for opptak er karakteren C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for alle de eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

For den fagdidaktiske profilen i norsk kreves 60 studiepoeng fordypning. Det vektede gjennomsnittet for de eksamener som inngår i fordypningen, må også være minst karakteren C eller 2.7.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Stord

Tlf: 55 58 58 00