Vis studentum.no som: Mobil

IKT i læring - Master

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15.april / 15.juni
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Kontakt Høgskolen Stord/Haugesund - Stord

IKT i læring - Master

IKT i læring - Master, Høgskolen Stord/Haugesund

IKT i læring – Masterstudium

Er du lærer/pedagog og ønsker du å lære mer om digitale verktøy? Da bør du se hit! Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr IKT i læring som masterstudium.

Visste du at siste året i grunnskolelærerutdanningene på HSH kan være første året i denne masterutdanningen?

Master i IKT i læring er et tverrfaglig studium på høyere nivå for pedagoger/lærere. Bruk, integrering og utnyttelse av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt. Studiet gir kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål,som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy.

Hva lærer jeg?

Du studerer nye trender innen IKT i læring, og får oversikt over utviklingsverktøy på ulike nivåer, samt praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt.

Gjennom studiet tilegner du deg kunnskaper om, ferdigheter i og kompetanse for å undervise i grunnopplæringen og høyere utdanning. Studiet gir også et vitenskapelig grunnlag for forskning og utvikling innen IKT i læring, og kvalifiserer for opptak til PhD-studier.

Du kan velge mellom følgende profileringer/faglige fordypninger:

  • Teknologisk orientert profil, med vekt på hvordan digitale verktøy blir brukt i enkeltfag. Her kan du fordype deg i utviklingen av digitale læremiddel og utvikling av nettstøttede læringsmiljø
  • Allmenndidaktisk profil med vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, der fordypning kan bli knyttet til utviklingsarbeid innen skoleledelse, skoleutvikling, veiledning, tilpasset opplæring eller andre relevante pedagogiske og/eller tverrfaglige tema
  • Norskfaglig profil, med vekt på et faglig studium av analoge og digitale multimodale tekstsjangrer og på de kommunikasjonsformene som disse sjangrene inngår i.

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert og nettstøttet, og det blir lagt til rette for fleksibel gjennomføring

Jobbmuligheter etter fullført utdanning

Med mastergrad i IKT i læring har du en solid kompetanse og kvalifikasjon for å arbeide som lektor i grunnopplæringa (1.-13.klassetrinn). 

Med Kunnskapsløftet og økende bruk av IKT ellers i samfunnet, er behovet for arbeidskraft med pedagogisk IKT-kompetanse svært stort. 

Tidligere studenter ved Høgskolen Stord/Haugesund arbeider i dag på høgskoler, universitet, i grunnskolen og på videregående skoler. Studiet rekrutterer også arbeidskraft til andre offentlige og private næringslivsprosjekt.

Opptakskrav/Søknad

For å komme inn på studiet må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • 3- eller 4-årig lærerutdanning.
  • Bacelorgrad innenfor lærerutdanning eller tilsvarende utdanning.
  • Fullført og bestått de første tre årene samt bacheloroppgaven i grunnskolelærerutdanningen (GLU).

Minstekrav for opptak er karakteren C eller 2.7, som vektet gjennomsnittskarakter for alle de eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

For den fagdidaktiske profilen i norsk kreves 60 studiepoeng fordypning. Det vektede gjennomsnittet for de eksamener som inngår i fordypningen, må også være minst karakteren C eller 2.7.

Studiefakta, Tittel m.m

Master

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Stord

Tlf: 55 58 58 00