Vis studentum.no som: Mobil

Barnehagelærer - Bachelor, heltid

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Varighet: 3 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15.april (1. mars med realkompetanse) 2016
Utdanningsinstitutt: Høgskulen på Vestlandet
Type utdanning: Bachelor
Oppstart: Høst 2016 - Stord

Barnehagelærer - Bachelor, heltid

Barnehagelærer - Bachelor, Høgskolen Stord/Haugesund

Barnehagelærer – Bachelorstudium

Ønsker du å spille en hovedrolle i de viktigste årene i barns utvikling og læring? Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) tilbyr barnehagelærerutdanning som både heltids- og deltidsstudium. 

Å jobbe som barnehagelærer er både krevende, variert og spennende. Som barnehagelærer har du mange samarbeidspartnere, men det er først og fremst barna som står i sentrum. Barna gir yrket "krydder og farge", og ingen dage er like!

Hvorfor velge barnehagelærerutdanning?

Arbeidet i barnehagen er preget av mye spontanitet og glede. Her får du bruk for alt du lærer i utdanningen både på det faglige og personlige planet. Du får mulighet til å bruke din kompetanse i samspill med både barn og voksne. Dagene er preget av mye lek, glede og humor. Alle tre studieårene inkluderer praksis barnehage, som er en viktig del av utdanningsløpet.

Organisering av studiet

Barnehagelærerutdanningen er organisert i kunnskapsområder og erstatter den tidligere førskolelærerutdanningen. Etter det første studieåret som er felles for alle studentene, kan du fra og med andre studieår velge mellom to ulike utdanningsprofiler: 

• Natur, helse og bevegelse med vekt på natur og friluftsaktiviteter 
• Kunst, kultur og kreativitet med vekt på skapende arbeid sammen med barna

Blir det konkurranse om ønsket profil, avgjøres dette ut fra fastsatte kriterier. Du skal videre ta den fordypningsenheten som ligger i profilen du går på.

Barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning, men også en lederutdanning. Du skal lede dine medarbeidere og bidra til å øke kvaliteten i barnehagetilbudet. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre til videreutvikling.

Mulighet for å studere i utlandet

Som student ved HSH kan du ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden. Normalt er dette i siste studieår. Etablerte programmer og samarbeidsavtaler gjør at oppholdet på tre til seks måneder blir godkjent som del av studiet ditt ved HSH, og du taper ikke tid.

Jobbutsikter som ferdig utdannet barnehagelærer

Som barnehagelærer er du garantert jobb. Med minst 60 (eller 30 +30) studiepoeng videreutdanning innrettet mot undervisning på barnetrinnet, kvalifiserer du for fast ansettelse i grunnskolen 1.-4. årstrinn.

Videre studier/jobbmuligheter

Utdanningen kan gi grunnlag for opptak til Mastergrad i IKT i læring og Mastergrad i kreative fag og læreprosesser på Høgskolen Stord/Haugesund.

Opptakskrav/Søknad

Studiet krever generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Du må også vise frem politiattest ved studiestart.

Studiefakta, Tittel m.m

Bachelor

Kostnader

Semesteravgift + læremateriell

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen på Vestlandet

Den 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane til den nye Høgskulen på Vestlandet. Dette blir en av landets største høgskoler, med rundt 16 000 studenter og studiesteder i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Stord

Tlf: 55 58 58 00