Vis studentum.no som: Mobil

Bachelor i ingeniørfag, HMS

Høgskulen på Vestlandet
Sammendrag
Bachelor
Haugesund
3 år
Heltid

Bachelor i ingeniørfag, HMS

Tryggleiksstandardane i offshoreverksemdene i Nordsjøen har utvikla seg til å bli dei mest omfattande i verda. Som Kvalitets- og HMS-ingeniør bygger du opp og driftar styringssystem for kvalitet og HMS, slik at ein unngår uønska hendingar, enten det er kvalitetsforrverring av produktet, utslepp til miljø, skadar på menneske eller brot på tryggleiken.

Studieprogrammet tek ikkje opp nye studentar i 2021.

Gjennom internkontrollar og risikoanalysar sørgjer Kvalitets- og HMS -ingeniøren for å forbetre rutinar og praksis som påverkar helse, miljø og tryggleik på arbeidsplassar.

HVL er den einaste høgskulen i landet som tilbyr denne utdanninga, og kompetansen din er etterspurt i både privat og offentleg sektor.

Plassert på Vestlandet ligg vi midt i hjarta av næringa som jobbar mot olje- og gassfelta i Nordsjøen. Denne regionen er i sentrum for olje- og gassverksemda i Noreg, med mange bedrifter som arbeider med offshorerelatert verksemd.

Gjennom studiet lærer du om

  • HMS -internkontroll og arbeidsmiljø
  • risikovurdering og risikoanalyse
  • beredskapsleiing
  • brannvern og ytre miljø

Du får ei innføring i teoriar og modellar innan ulykker, ogransiasjonsteoriar og moderne leiingsmodellar innan kvalitets- og tryggleiksleiing. I studiet kan du også fordjupe deg innan kvalitetsstyring, eller du kan studere eit semester i utlandet og få ein internasjonal profil på studiet ditt.

Utdanninga følgjer rammeplanen for ingeniørutdanningar i Noreg.

Undervisningsmåter

Utdanninga er organisert gjennom forelesingar, oppgåveløysing, gruppearbeid, seminar, bedriftsbesøk, lab og rettleiing. Vi har gode laboratorium, der du kan øve på praktisk bruk av utstyr og verktøy som blir brukt til kartlegging av arbeidsmiljøet.

Vi opnar også for studieturar både i inn- og utland.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Studentmiljøene er aktive og inkluderende, med aktiviteter for enhver smak.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet


Tlf: 55 58 58 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!