Vis studentum.no som: Mobil

Delta på den Digitale Utdanningsmessen den 16. november 2021 🎓💻 Les mer

Bachelor i ingeniørfag, Brannsikkerheit

Høgskulen på Vestlandet

Om utdanningen

Kva skjer når ein brann bryt ut? Korleis utvikar den seg og korleis kan vi redusere konsekvensane av brann? Som branningeniør er du med på å sikre liv gjennom ulike førebyggande tiltak.

Har du nokon gong tenkt på kor lang tid det tar å evakuere mange menneske ut frå eit stort bygg? Er det tilstrekkeleg med rømingsvegar? Er bygget designa slik at både menneske og omgjevnader kan sikrast på ein effektiv og god måte?

Branningeniørar er spesialiserte sikkerheitsingeniørar. Kjerneoppgåva for branningeniøren er å planlegge og sette i verk førebyggande tiltak som hindrar og reduserer konsekvensane av brann. Som branningeniør er du med på å skape auka sikkerheit i samfunnet gjennom å kartlegge, analysere og sette i verk viktige brannførebyggande tiltak.

I Norge er det stor mangel på branningeniørar. HVL er den einaste utdanningsinstitusjonen i landet som tilbyr denne utdanninga, og kompetansen du får er difor svært unik og etterspurt. Både rådgjevingsfirma, branntekniske firma, eller førebyggande avdelingar i brannvesenet treng kvalifiserte medarbeidarar som kan utvikle nye løysingar og skape berekraftige bygg for framtida.

Etter fullført bachelorgrad kan du i tillegg vidareutvikle kompetansen din med ein master i brannsikkerheit ved HVL og få fleire spennande karrieremoglegheiter.

Undervisningsmåtar

Sentrale tema i utdanninga er branndynamikk (det vil seie korleis ein brann oppfører og utviklar seg), risikoanalyser, bygningsteknologi, brannsikkerheit i design av bygg, beredskapsleiing og sløkkesystem.

Utdanninga er organisert gjennom forelesingar, gruppearbeid, bedriftsbesøk, lab og rettleiing.

Vi har også eit eige brannlaboratorium i høgskulebygget der vi utfører øvingar og testar.

Det blir òg opna for studieturar i inn- og utland.

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ble etablert 1. januar 2017, da Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

HVL er i dag en av landets største utdanningsinstitusjoner, med campuser i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og på Stord. Studentmiljøene er aktive og inkluderende, med aktiviteter for enhver smak.

Vis alle utdanninger fra Høgskulen på Vestlandet

Kontaktinformasjon til Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet


Tlf: 55 58 58 00

OMTALER

Det finnes ingen omtaler av denne utdanningen ennå. Bli den første!