Vis studentum.no som: Mobil

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 1 år (heltid) eller 2 år (deltid)
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Oppstart: Høst
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Videre- og etterutdanning
Studiesteder: Horten, Notodden, Ringerike

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Praktisk-pedagogisk utdanning – PPU

Vil du bli lærer? Hvis du har studert sentrale undervisningsfag ved universitet eller høgskole, kan du ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og bli kvalifisert som lektor eller adjunkt.

PPU utdanner samlet sett flest lærere i Norge. Noen planlegger denne veien til læreryrket allerede ved oppstarten av sin utdanning, mens andre av ulike årsaker velger læreryrket som et ledd i omskolering. Felles for alle som er kvalifisert til opptak er at tilegnet kunnskap og eventuell yrkeserfaring kan være av stor betydning for å arbeide med barn og unge på vei mot fremtidens samfunn.

Studiet er for deg som ønsker å dele slik kunnskap og være med på å utruste unge mennesker for god livsmestring.

Yrkesmuligheter

Med Praktisk-pedagogisk utdanning er du generelt kvalifisert for å arbeide som lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til ut videregående hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres. For de praktiske og estetiske fagene gis det undervisningskompetanse fra 1. klasse på barnetrinnet og i kulturskolen.

Utdanningen gir deg bred kunnskap om tilrettelegging av læring og elevkunnskap, og muligheter for jobb er gode. De fleste studenter som fullfører PPU-utdanning hos oss velger skolen som fremtidig arbeidsplass, men det finnes også andre yrkesområder innenfor offentlig og privat sektor som etterspør mennesker med den bakgrunnen studiet gir. Med fullført PPU-utdanning vil du kunne få undervisningskompetanse også for relevante emner du gjennomfører senere.

Dette lærer du på PPU-studiet

Gjennom PPU-studiet ønsker Høgskolen i Sørøst-Norge å utdanne profesjonelle lærere med gode faglige forutsetninger. Studiet består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. PPU studiet er praksisnært og sammenheng mellom teori og praksis vektlegges innenfor alle emnene i studieprogrammet. Det legges vekt på en lærerutdanning fokusert på profesjonsretting av innhold, forskningsbasert undervisning og høye krav til kvalitet i praksisopplæringen.

Videre lærer du å legge til rette for et mestringsorientert læringsmiljø som ivaretar og inkluderer den enkelte elev innenfor fellesskapets rammer. PPU-studentene utfordres til å reflektere over egen rolle, til å videreutvikle sin samarbeidskompetanse og til å øke sin forståelse av skolen i et stadig større perspektiv.

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, læring og danning. Pedagogikkfaget skal bidra til å gi studentene innsikt i og forståelse av hvordan elever tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning og knytter dette til hvilke oppgaver læreren har i disse sammenhengene.  

Fagdidaktikk gir en mulighet til å utforske faget sitt fra nye sider og samtidig lære å formidle. Som faglærer får du kunnskap om fagenes læreplaner og legitimering.  Fagdidaktikken legger til rette for kunnskap om didaktikkens tre kjernespørsmål: Hva skal det undervises i, hvordan skal det undervises og hvorfor. Dette innebærer bruk av metoder for praktisk og variert undervisning for styrking av elevenes motivasjon for læring. 

Opptakskrav/Søknad

Minimum 3 års høgskole- eller universitetsutdanning. Minst ett undervisningsfag på 60 studiepoeng innen fagområdene der vi tilbyr fagdidaktikk. Studiet krever politiattest.

Studiefakta, Tittel m.m

Etter- / Videreutdanning (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg