Vis studentum.no som: Mobil

Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 2 semester (30 stp)
Heltid/Deltid: Deltid
Søknadsfrist: 1. desember
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Videre- og etterutdanning
Oppstart: Høst - Drammen

Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning

Videreutdanning i Ledelse, innovasjon og demokrati

Videreutdanning i Ledelse, innovasjon og demokrati

Innenfor en rekke samfunnsområder utfordres dagens arbeidsformer og løsninger. Mange utfordringer krever samarbeid mellom sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Helse og omsorg, undervisning, næringsutvikling, kultur og folkehelse og byutvikling er eksempler på felt hvor det både er nødvendig å videreutvikle dagens ordninger og å søke mer innovative grep.

Studiet er samlingsbasert og tilrettelagt for personer i full jobb. Studiet kan inngå som del av en master på deltid.

Hvorfor ledelse, innovasjon og demokrati?

Målet med studiet er å dyktiggjøre deltakerne i å lede innovasjonsprosesser og bidra til å løse samfunnsutfordringer innenfor demokratiske kontekster med et mangfold av interesser og aktører. Samfunnsutfordringer griper i økende grad på tvers av sektorer, aktører og forvaltningsnivåer. Samtidig øker forventningene til at løsninger både er innovative og effektive. Framover vil en sentral styringsutfordring være å utnytte potensialet i demokratiske prosesser og samtidig sikre gode løsninger i samspillet mellom stat, privat sektor og sivilsamfunnet. Åpne, samarbeidsorienterte og demokratisk pregede arbeidsformer representerer samtidig en utfordring for tradisjonelle modeller for ledelse og styring.

Emnet er utviklet i nært samarbeid med Vestregionen (16 kommuner vest for Oslo) og regionens behov for lederkompetanse.

Dette lærer du 

  • Tilnærminger til ledelse i offentlig sektor med vekt på nordiske forhold og «New Public Governance»
  • Hvordan realisere potensialet i åpne og demokratiske innovasjonsprosesser
  • Ulike perspektiver på innovasjon
  • Perspektiver på ledelse og styring med vekt på relevans for samfunnsinnovasjon
  • Metodiske tilnærminger og verktøy
  • Spenningsfeltet mellom ledelse, innovasjon og demokrati

Tematikken vil bli belyst gjennom både klassiske og aktuelle case samt relevant teori og ny forskning. Det vil bli lagt vekt på å bruke case og faglig bidragsytere fra ulike samfunnsområder (helse, undervisning, næringsutvikling, kultur, integrasjon og mangfold, byutvikling mv). De ulike læringsaktiviteter vil også bli integrert med metodeundervisning hvor ulike tilnærminger til metode vil bli gjennomgått.

Emnet kan inngå i graden Executive Master of Management (EMM) ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Opptakskrav/Søknad

180 studiepoeng tilsvarende en bachelorgrad med snitt på C eller tilsvarende, og tre års relevant arbeidserfaring. Lang relevant yrkeserfaring kan i enkelte tilfeller erstatte manglende studiepoeng.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Studiefakta, Tittel m.m

Videre- / Etterutdanning (30 studiepoeng)

Kostnader

kr 62.500 (kr 31.250 per semester) + semesteravgift

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Ledelse, innovasjon og demokrati - Videreutdanning.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg