Vis studentum.no som: Mobil

Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 1 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Årsstudium
Oppstart: Høst - Notodden

Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Årsstudium i kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du kunnskap om trening, fysisk aktivitet, helse og livsstil? Ta et år med kroppsøving og idrettsfag!

Som student på kroppsøving og idrettsfag får du mulighet til å bryte egne barrierer, og du får utfordre deg selv innenfor mange og varierte treningsformer. Studiet har fokus på mestring og bevegelsesglede. I tillegg lærer du om teorien bak faget, og får undervisning i blant annet motorisk utvikling og læring, trenings- og bevegelseslære, sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og hvilken rolle idrett og kroppsøving spiller i samfunnet.

Studiet gir deg erfaring i å lede trening, turer og undervisning – slik at du skal kunne organisere aktiviteter som alle gleder seg til. Studiet har mye praktisk arbeid og spennende turer. Her kan du få et innblikk i faglærerrollen - og samtidig utfordre deg selv i aktiviteter som ballspill, orientering, ski, basistrening, friidrett, svømming og dans.

Dette lærer du på årsstudiet i kroppsøving og idrettsfag

Du vil få kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster. Du vil også lære om skolens, lærerprofesjonens og kroppsøvingsfagets egenart, historie, utvikling og plass i samfunnet.

I studiet lærer du å legge til rette for og lede gode og kreative læringsmiljøer, relatere kroppsøving til tverrfaglige arbeider i skolen og tilpasse opplæringen til elevers ulike evner og anlegg, interesser og sosiokulturelle bakgrunn og motivere for læring.

Med årsstudium i kroppsøving og idrettsfag kan du bidra til å plassere kroppsøving i et helhetlig samfunnsperspektiv og stimulere til demokratiforståelse, demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset aktuelle klassetrinn.

Videre studier/jobbmuligheter

Dette grunnstudiet kan brukes som første år i Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, tredje/fjerde år i Allmennlærer eller som fjerde år i Faglærer i praktiske og estetiske fag. Det kan også inngå i opptakskravet til Kroppsøving, idrett og friluftsliv, master.

Opptakskrav/Søknad

Generell studiekompetanse

Studiefakta, Tittel m.m

Årsstudium (60 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kroppsøving og idrettsfag - Årsstudium.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg