Vis studentum.no som: Mobil

Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 2 år
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Høst - Bø

Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Dette masterstudiet gir deg anledning til å forske på problemstillinger du selv er særlig opptatt av innen idrett eller friluftsliv. Studiet gir et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner og offentlig, privat og frivillig virksomhet. Er du adjunkt gir det lektorkompetanse.

Hvorfor studere master i kroppsøving, idrett og friluftsliv?

Fysisk aktivitet får stadig mer fokus i vår samfunn. Helsefremmende turer i skogen, den mest effektive treningsformen, ekstremfriluftsliv og våre toppidrettsutøvere  omtales oftere og oftere i ulike media.

Masterstudiet gir deg kompetanse i å jobbe selvstendig og kritisk med forskningsproblemer knyttet til dette, til selv å forske og til å vurdere andres forskningsarbeider.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorgansiasjoner og offentlig, privat og frivillig virksomhet. Eksempler på jobber som tidligere studenter har fått er:

 • Lektor på toppidrettsgymnas
 • Leder av frisklivssentral
 • Idrettsfysiolog og trener
 • Rådgiver i fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Friluftslivsveileder i turistforeningen
 • Foreleser og forsker i utdanningssektoren

Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Det første semesteret får du gir innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, og innsikt i forskningsstatus innen aktuelle fagområder.

Det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner:

 • Bevegelse, politikk og media
 • Natur, opplevelse og mening
 • Verdier, læring og ledelse
 • Energiomsetning og kraftutvikling
 • Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvningsfaget

I de to siste semestrene skriver du masteroppgave innenfor et selvvalgt tema. 

Videre studier/jobbmuligheter

Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet lektorkompetanse. Masterstudiet gir grunnlag for opptak på Ph.d. (doktorgrad) i kulturstudier.

Opptakskrav/Søknad

Bachelor med 60 stp fordypning i relevante idretts-,friluftslivs- eller kroppsøvingsfaglige emner + minst 20 stp samfunnsvitenskap eller pedagogiske emner, eller 120 stp i fagområdet kroppsøving, idrett og friluftsliv. Karakterkrav: C.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg