Vis studentum.no som: Mobil

Innovasjon og ledelse - Master

Høgskolen i Sørøst-Norge
Sammendrag
Varighet: 2 år (heltid) eller 4 år (deltid)
Studielån/Stipend: Ja
Heltid/Deltid: Heltid/deltid
Søknadsfrist: 15. april
Utdanningsinstitutt: Høgskolen i Sørøst-Norge
Type utdanning: Master, 2 år
Oppstart: Høst - Horten

Innovasjon og ledelse - Master

Master i innovasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Master i innovasjon og ledelse

Master i innovasjon og ledelse passer deg som har minst to års arbeidserfaring innen offentlig eller privat sektor. Studiet retter seg mot deg som ønsker og trenger kompetanseheving, for å håndtere arbeids- og næringslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer – i og på tvers av sektorer og virksomheter.

Undervisningen er samlingsbasert, med fire samlinger som går over to hele dager. Som heltidsstudent tar du to emner per semester. Samlingene er fordelt utover semesteret. Eksamen kommer i tillegg. All undervisning er obligatorisk.

Dette lærer du på master i innovasjon og ledelse 

Som student i dette programmet vil du tilegne deg kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster der ledelse, organisering og innovasjon er sentrale utfordringer og oppgaveområder.  Studiet passer for deg som ønsker å komme på offensiven og bidra til innovasjonsrettet lederskap i hjertet av Oslofjordregionens høykompetente og svært mangfoldige arbeids- og næringsliv.

Første studieår inneholder fire obligatoriske emner:

  • Ledelse og innovasjon
  • Organisering
  • Innovasjon
  • Metode, analyse og formidling

Andre studieår består av valgemner der du kan fordype deg etter interesseområde og du skriver din masteroppgave.

Yrkesmuligheter

Etter fullført masterprogram vil du ha tilegnet deg kompetanse som passer til å praktisere ledelse både på et strategisk og et operativt nivå i organisasjoner.  Du vil kunne kvalifisere for stillinger som krever overblikk og kompleks forståelse av hvordan individer og grupper fungerer sammen med omgivelsene, og funksjoner som involverer ledelse, organisering og innovasjonsprosesser i praksis. En forskerkarriere kan også være et naturlig skritt videre.

Opptakskrav/Søknad

Opptaket til studiet bygger på to forutsetninger, henholdsvis tidligere fullført utdanningsløp og minimum to års relevant yrkespraksis.

Studiefakta, Tittel m.m

Mastergrad (120 studiepoeng)

Kostnader

Gratis, men semesteravgift påløper.

Jeg vil vite mer!

Legg igjen en interessemelding hvis du vil vite mer om utdanningen Innovasjon og ledelse - Master.

Fyll inn din kontaktinformasjon

Send interessemeldingen

Få mer informasjon fra skolen

Errors
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge – kunnskap for fremtiden

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) tilbyr utdanninger i tett samarbeid med arbeidslivet, slik at du får kontakt med arbeidsgivere allerede under studiene. Vi gir deg kunnskap for fremtiden!

Høgskolen i Sørøst-Norge er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. HSN har om lag 18.000 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder:

HSN ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway.

E-læring og nettstudier

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være en framtidsrettet høgskole, hvor pedagogisk bruk av IKT, e-læring og nettstudier er en naturlig del av undervisningsformene. HSN tilbyr flere nett- og samlingsbasert studier, slik at du kan kombinere studier med jobb eller med en hektisk hverdag.

Skaff deg internasjonal erfaring med HSN

Hvert år velger mange av studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge å ta et semester i utlandet. HSN legger til rette for at du skal få et best mulig opphold med både faglig og personlig utvikling. Utveksling gir deg et innholdsrikt semester hvor du opplever masse nytt, og det er nyttig for karriere og jobbmuligheter.

Høgskolens profil

Høgskolen i Sørøst-Norge er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye, digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

Vis alle utdanninger fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Kontaktinformasjon til Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Sørøst-Norge

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg